На 16.02.2022 г. от 15.00 ч., чрез платформата Zoom, се проведе заседание на Контролния съвет на НАСО РБ, при следния

ДНЕВЕН  РЕД:

  1. Преглед на изпълнението на решенията на УС за периода януари 2021 – декември 2021 г.Проверка и контрол на счетоводната документация.
  2. Проверка и контрол на придобитите материални активи.
  3. Проверка и контрол на деловодната дейност и състояние на документите в архива.

Прочети още...

Платформа/форум е новата услуга, която НАСО РБ предоставя от началото на месец Октомври 2020 г.

Платформа/форум се поддържа от НАСО РБ, в полза на нейните членове и включва различни форуми и теми с възможност за свързване на потребителите помежду им, дискусия, обмен на опит и самообучение, взаимопомощ и консултиране.

Предоставя възможност за дискусия и публикуване на мнения, изображения, електронни препратки и друго потребителско съдържание.

Прочети още...

Facebook

SFbBox by website

logo title


sar
  Logo IPPM 2022