Тринадесета практическа конференция на НАСО РБ-Барселона, Испания

Тринадесета практическа конференция на НАСО РБ-Барселона, Испания

В изпълнение на Програмата за дейността на НАСО РБ за 2017 г., вече е в ход подготовката на ХIII Практическа конференция на секретарите на общини извън работна среда, в периода 13.06. – 17.06.2017 г. в Барселона, Испания.

Конференцията ще включва презентации и дискусии по актуални въпроси в работата на секретарите на общини. Ще бъде споделен опит и практики в областта на местното самоуправление и в частност работата на секретарите на общини. С колегите от Испания ще бъдат обсъдени и възможностите за сътрудничество между български и испански общини.