Информационна среща-семинар на тема „Актуални въпроси пред общинските администрации в Република България при въвеждане на принципи и компоненти на електронното управление“ се проведе на 31 май 2018 г., в  Рамада София Хотел, организирана от Националната асоциация на секретарите на общини в Република България /НАСО РБ/ и ДА “Електронно управление“.

В семинара активно участие с въпроси и дебати по редица теми и проблеми по тях взеха над 100 представители на общините в РБългария, както и експерти от държавни администрации.

Събитието откриха Атанас Темелков, Председател на ДАЕУ, София Янчева, Председател на УС НАСО РБ и Теодора Дачева - Зам.-изпълнителния директор на Национално сдружение на общините в Република България

В Първата  работна сесия се направи  подробен анализ на състоянието на електронното управление в Република България, както и много други важни теми като:

  • Електронен документооборот, електронно връчване, свързаност на регистри и служебен обмен на данни – системи, процеси и услуги
  • Бюджетен контрол – процедури и сътрудничество
  • Проектен контрол – цели, обхват и процедури.
  • Представяне на решение за сигурна одитна следа LogSentinel от Божидар Божанов, Изпълнителен директор на LogSentinel

Във втора работна сесия събитието продължи със следните теми: 

  • Споделени ресурси на електронното управление: Единна електронна съобщителна мрежа. Широколентова свързаност на общински центрове – изисквания, обхват.
  • Държавен хибриден частен облак - свързаност, капацитет, процедури и развитие.           
  • Инвентаризация на информационните ресурси на местните администрации – предизвикателства  и отговори;
  • Архитектура на електронното управление – основни акценти
  • Регламент (ЕС) № 910/2014 относно електронната идентификация и удостоверителните услуги (eIDAS) при електронни трансакции на вътрешния пазар – въпроси пред местните власти в България

Мрежова и информационна сигурност: сътрудничество и координация за превенция на рисковете.

Надяваме се, че с провеждането на този семинар, реализирахме ефективно очакванията за фокус и конкретика по темите на срещата. Дискусията се опита да събере повече представители на общинските администрации, обединени от идеята да подпомогнат разработването, внедряването и използването на ел. управление. А основен фокус на усилията на Агенцията за е-управление остава промяната на процесите в самите администрации, които стоят зад предоставянето на електронни услуги за гражданите и за бизнеса.

Facebook

SFbBox by website

logo title


sar
  Logo IPPM 2022