Валя Радева - председател на УС на НАСО РБ и Силвия Даскалова - изпълнителен директор на НАСО РБ, бяха гости на Общо събрание на НАПОС-РБ

Валя Радева - председател на УС на НАСО РБ и Силвия Даскалова - изпълнителен директор на НАСО РБ, бяха гости на Общо събрание на НАПОС-РБ

На 16 юни 2021 г. в Хотел "RIU Pravets Golf&SPA Resort" - гр. Правец се проведе XIX Общо събрание на Националната асоциация на председателите на общински съвети в Република България (НАПОС-РБ), в което взеха участие 107 делегати. Приветствия към участниците във форума отправиха Силвия Георгиева - изпълнителен директор на Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ), Валя Радева - председател на Националната асоциация на секретарите на общини в Република България (НАСО РБ), проф. д-р Андрей Захариев и Красимира Германова - почетни членове на НАПОС-РБ.

Валя Радева връчи на председателя на НАПОС-РБ Венцислав Спирдонов позлатена значка на НАСО РБ за доброто сътрудничество, дългогодишно партньорство и споделени практики между двете асоциации.

Гости на събранието бяха също Силвия Даскалова - изпълнителен директор на НАСО РБ, Даниела Русева и Дочко Дочев - почетни членове на Асоциацията.