Форум на секретарите на общини, Албена`2022

Форум на секретарите на общини, Албена`2022

Вчера, 25 октомври 2022 г., в к.к. Албена, се проведе Форум „Актуални въпроси в работата на секретарите на общини“, който Националната асоциация на секретарите на общини в Република България проведе в партньорство с Националното сдружение на общините в Република България в рамките на Годишната среща на местните власти.

Събитието беше част от проявите, посветени на Деня на българската община – 12 октомври, и е фокусирано върху две важни за българските общини годишнини – 140 години от приемането на първия Закон за общините и градското управление и 15 години членство на България в ЕС.

В контекста на това бяха и тематичните панели от програмата на Форума, които са винаги актуални в работата на секретарите на общини: развитието и перспективите на общинската администрация и хората,

които са най-големия ресурс и ценност на всяка организация, както и всички възможности на цифровизацията и предизвикателствата в различните области на електронното управление.

След откриването, направено от Валя Радева, председател на УС на НАСО РБ, Златко Живков, член на УС на НСОРБ и кмет на община Монтана, маркира основни резултати от Преброяване на населението и жилищния фонд в Република България 2021 г. и представи пред присъстващите над 50 участника, подготвения от НСОРБ Анализ на състоянието на общинската администрация през 2021 година. Ясно очертаните проблеми, оформените предложения за решения и задълбочено изследване на тенденциите, бяха потвърдени и продължени в изказването на Кремена Събева, секретар на община Карнобат и заместник-председател на НАСО РБ. Кремена Събева изложи идентифицираните от Асоциацията несъвършенства в нормативната уредба на държавната служба, които задълбочават в годините проблемите, свързани със задържането на експерти и привличането на млади хора.

Гледната точка по темата беше представена през погледа на секретарите на три общини: Албена Петрова, секретар на община Правец, Лиляна Рашкова, секретар на община Козлодуй и Нели Добрева, секретар на община Разград, които споделиха своите предизвикателства с текучеството и задържането на изграден експертен ресурс и привличането на млади специалисти, както и използваните от тях механизми за мотивация на служителите.

В рамките на Форума при голям интерес бяха споделени и добри практики: Въведената нова електронна административна услуга „Смяна на адресна регистрация чрез Web базирана платформа address.sofia.bg“, представена от Генчо Керезов, заместник-кмет по направление "Дигитализация, иновации и икономическо развитие'', Столична община, Онлайн видео-жестов превод за хора с увреден слух, осигурен от община Пловдив, представена от Ангелина Топчиева, Секретар на община Пловдив, член на УС на НАСО РБ и "Енергиен офис " на Община Бургас – контактна точка за граждани и фирми, представена от Ивайло Трендафилов, Главен експерт, дирекция „Стратегическо развитие“, община Бургас.

По време на втория панел „Цифрова общинска администрация“ Николай Минев, директор дирекция „Системи и компоненти на електронното управление“, Министерство на електронното управление, представи новостите и надградените функционалности на федерираните портали, услугите и инфраструктурата на Единния портал за достъп до електронни административни услуги, както и общите условия за присъединяване на регистри и база данни към информационната система за обмен на справочна и удостоверителна информация (REGIX) и осигуряване на достъп до тях. Николай Минев и Венера Милова, секретар на Столична община, заедно представиха проекта, по който се разработва каталог от вътрешно административни услуги, включващ и реинженеринг на процесите в специализираната администрация за автоматизиране на административното обслужване, които впоследствие ще могат да се използват от всички общини.

В края на панела Христалина Халачева, секретар на община Търговище представи практическия си опит с електронното архивиране на регистрите по гражданско състояние, включващ целия процес по архивирането на документите, работата с тях и преимуществата, които това им дава. Като естествен завършек на темата за електронното архивиране бяха задачите, които предстоят по изпълнението на Дейност 2 „Дигитализация на масиви в общините“, част от проект П38 по Националния план за възстановяване и устойчивост на Република България, които бяха анонсирани от Нели Стайкова, старши експерт „Общинска администрация“ в НСОРБ.  

Форумът и разглежданите актуални въпроси предизвикаха интереса освен на секретарите на общини и райони, ръководителите, експертите от общинските администрации и представителите на бизнеса, и този на кметовете и заместник- кметовете на общини, като към него се присъединиха: Владимир Георгиев, член на УС на НСОРБ и кмет на община Самоков, Георги Димитров, член на УС на НСОРБ и кмет на община Карнобат, Надежда Казакова, кмет на община Брацигово, Дончо Зашев, заместник-кмет на община Самоков, Кольо Домеников, заместник-кмет на община Левски, Люба Кленова, заместник-кмет на община Самоков и Мая Бочева, заместник-кмет на община Кайнарджа.