Конференция на община Кърджали по проект по ОПАК

Конференция на община Кърджали по проект по ОПАК

В началото на март община Кърджали организира и проведе Конференция на тема „Формиране на общински политики”.Конференцията бе част от дейностите на общината по проект „Ефективно взаимодействие между заинтересованите страни в община Кърджали за формиране, изпълнение и мониторинг на общински политики”, финансиран от ОПАК, съфинансирана от ЕС чрез ЕСФ.

За участие в конференцията с презентации бяха поканени над 10 НПО с различен предмет на дейност, което внесе голямо разнообразие и предизвика нескриван интерес сред над 40-те участници. Сред тях присъстваха кметове, секретари на общини и служители от общински администрации, колеги от НПО от гр. Кърджали и страната, граждани.

Конференцията бе открита и ръководена от Николай Колев, експерт на фирма „Бефт” ООД, изпълнител на част от дейностите по проекта.

Обръщение към всички участници направи г-н Хасан Азис, кмет на община Кърджали, в качеството си на бенефициент по проекта и домакин на проявата. Той благодари на всички участници – НПО и физически лица, за участието им както в Конференцията, така и при реализация на част от дейностите от проекта. Посочи, че резултатите от този и други подобни проекти са много важни и полезни за община Кърджали при определяне на приоритетите и формиране на общинските политики, в полза на всички заинтересовани страни. Както до сега, така и за в бъдеще общината ще се съобразява в максимална степен с изказаните мнения и препоръки от НПО-сектора, в интерес на гражданите и бизнеса.

Колегата Сезгин Бекир, секретар на община Кърджали, зам. председател на УС на НАСО РБ и ръководител на проекта в резюме  представи информация за извършеното до сега, постигнатите резултати и предстоящите дейности до финализирането на проекта.

В делови порядък бяха поднесени следните презентации:

  • Модел на консултиране със заинтересованите страни при изпълнението на политики – Н. Колев, експерт на „Бефт” ООД;
  • Публично-частни партньорства – възможности и перспективи – Айхан Етем, изпълнителен директор на Сдружение „Толерантност”;
  • НАСО РБ – партньор при формиране и реализация на общински политики – Васил Панчаров, изпълнителен директор на НАСО РБ;
  • Еврос – Смолян – пътят на културата – Златка Николова, изпълнителен директор на АРО;
  • Партньорство на местно ниво – Румен Генов, председател на АРИРИ гр. Кърджали;
  • Засилване на местното самоуправление и развитие на гражданското общество – Нели Стайкова, секретар на община Троян, кандидат-член на НАСО РБ;
  • Добри практики при взаимодействието между НПО и община – Радост Николаева, председател на УС на Фондация „Арт-движение Кръг”;
  • Добри практики за формиране на политики със заинтересованите страни – Росица Средкова, председател на УС на Сдружение „Инициатива за развитие – Кърджали решава”;
  • Център за социална рехабилитация и интеграция на хора с психични проблеми „Орфей” – Татяна Дикова, председател на УС на Сдружението.

 

Както е видно, презентация поднесе и колегата Нели Стайкова-Троян. Тя сподели опита на община Троян при използване на обществените и консултативните съвети като ефективна и успешна форма за взаимодействие и за прозрачност и отчетност на действията на общината при формиране и реализация на общинските политики, в интерес на всички заинтересовани страни.

В презентацията на НАСО РБ, представена от Васил Панчаров, бе направен сравнителен анализ на понятията „политика – публични политики”. През тази призма бяха представени приоритетите и дейностите на асоциацията, както и услугите, предоставяни на членовете-секретари на общини и тяхното място и значение при формирането и реализацията на общински политики. Ясно е, че те са основно свързани с подобряване на административно-управленската структура на местните власти, на знанията и уменията на членовете и ръководителите и служителите в общинските администрации, на процедурите по подбор на човешките ресурси и оценка на изпълнението, както и на тези по ОТП на изборния процес, документооборот и т.н. 

Представените презентации провокираха интересни изказвания и мнения. Особено емоционално бе изказването на г-жа Пеенка Йорданова, кмет на община Вълчи Дол. В него тя сподели задоволството си от работата на НАСО РБ, както във времето, когато тя е била секретар на община, така и сега. Отправи поздрав към управителните органи и всички членове на асоциацията, с пожелания все така целенасочено да работят за качеството на професионалните знания и умения на секретарите на общини, без които кметовете и ръководствата на общините трудно биха изпълнили задачите за изграждане на силно, отговорно и ефективно местно самоуправление.

Така приключи работата си Конференцията на община Кърджали по проекта им към ОПАК. Убеден съм, че всеки е „отнесъл” от нея по нещо полезно за себе си и за неговата организация.

Тук е мястото да отправя благодарност към организаторите – „Бефт” ООД и община Кърджали за интересната, макар и малко натоварена програма и чудесните условия за работа и отдих на участниците в Конференцията. А за оставащите дейности по проекта – желая ви успех, колеги!

От мястото на събитието

Васил Панчаровучастник в Конференцията