20 години STMOU CR – един тържествен и изискан празник!

20 години STMOU CR – един тържествен и изискан празник!

Непосредствено след ХХII ОС на НАСО РБ в Стара Загора, по пощата се получи писмо-покана от партньорската Асоциацията на секретарите на общини в Република Чехия /STMOÚ CR/ за участие в честването на 20-годишнината от основаването й. Със свои решения, УС на НАСО РБ потвърди участието на наша делегация в състав: София Янчева, Председател на УС, Мина Илиева и Румяна Дъчева, членове на УС и Васил Панчаров, изпълнителен директор на НАСО РБ. Въпреки кратките срокове, участниците в делегацията направиха необходимата подготовка и логистика и на 11 май т.г. пристигнаха в Прага за срок от 3 дни, за да вземат участие в тържествения форум и паралелните прояви.

Бяхме топло посрещнати от нашите приятели Бохумила Будкова и Йозеф Млчек, членове на Управителния съвет на STMOÚ ČR, участвали в подписването на Меморандума за сътрудничество между НАСО РБ и  STMOÚ ČR през 2011 г. във Видин, както и лично от г-н Яромир Зайчек, Председател на STMOÚ ČR.

 

В съответствие с предварителната програма, на 11 май, вечерта, бе официалното честване и официалната вечеря „на чаша вино”, организирани в прекрасната Бална зала на Пражкия замък. В тържествената проява взеха участие 5 министри, Председателя на сдружението на общините на Чехия /НСОРЧ/ и много представители на ведомства, институции и фирми на национално и регионално ниво. Сред гостите бяха и представители на партньорски организации от страната и чужбина, в т.ч. от България, Латвия, Полша, Словакия, както и такива от Международната асоциация на градските управители /ICMA/ и  Европейската асоциация на градските управители /UDITE/. По време на официалната част бяха поднесени поздравителни слова от чешките ВИП-гости, след което министрите и г-н Яромир Зайчек връчиха награди на изявени членове /бивши и настоящи/ на STMOÚ ČR. Сред наградените бяха и нашите колеги и приятелиБохумила Будкова и Йозеф Млчек. Тържествената и изискана атмосфера бе подсилена от чудесните класически изпълнения на струнен квартет, а за доброто настроение се погрижи уникална рок-група, съставена от известни чешки ТV-водещи.

На следващия ден имахме възможността да участваме в тържествената част на XXVII Общото събрание на STMOÚ ČR. По данни на нашите домакини, броят на участниците в проявите е над 290 членове на STMOÚ ČR /от 600 общини!/ и над 150 гости от страната и чужбина! В президиума на XXVII Общото събрание присъстваха над 12 зам. министри и представители на министерства и ведомства, НСОРЧ и на организации-спонсори на сдружението. Всички те, наред с поздравленията, споделиха, съобразно компетенциите си, какво е свършено и какви са бъдещите предизвикателствата за централните и местните власти, както и начина на взаимодействие между тях, с цел успешното им преодоляване. Поднесени бяха юбилейни символи и награди на бивши председатели на STMOÚ ČR, както и на организации-спонсори на сдружението. Тук бяха поднесени и приветствията от партньорите от чужбина. От името на НАСО РБ приветствие поднесе колегата София Янчева, Председател на НАСО РБ. Ето и част от това приветствие:

Убедена съм, че с Вашата последователна и системна работа в сферата на публичната администрация и ефективното практическо прилагане на законовите разпоредби на местно ниво ще продължавате да допринасяте за утвърждаване на демократичните принципи и ценности в обществото. А нали тя, демокрацията, е в основата и на местното самоуправление – сферата, където тя намира своето най-ярко проявление.

Форумът и неговата делова програма ще спомогнат за споделянето на положителни практики и опит и за създаването на многобройни контакти в професионален и личен план, които ще продължат и след приключването му. Всичко това е изключително важно и полезно и в това се състои и Вашия принос за успешното развитие на администрацията в страната Ви.

От позицията на тези аргументи, не забравяйте, че в лицето на НАСО РБ Вие имате един естествен и надежден партньор, не само поради естеството на професионалните интереси на членовете на двете сдружения, но и в интерес на общините и гражданите на Република Чехия, Република България и Европейския съюз, като цяло.”

Поздравителният адрес, със съдействието на колегата Мина Илиева, бе много атрактивно разписан на ръка върху свитък и поставен в кожен тубус. Заедно с поздравителния адрес бе връчен и кристален поздравителен плакет с изображение на маслодайна българска роза и логото на НАСО РБ.

След обяд имахме възможност да посетим районна администрация Прага-2, където колегата-секретар, Михал Копецки, представи начина на работа на администрацията – една от най-успешните в страната. В презентацията си той даде подробни разяснения по организация на електронните услуги и управление, по електронния кадастър и други дейности на администрацията в техния район.

По време на работата и в неформална обстановка имахме възможност да осъществим контакти с министри, с колегата Иво Белонохи, изпълнителен директор на STMOÚ ČR и с колеги от гостуващите партньорските организации от Латвия, Словакия и Полша, както и с г-н Рони Фредерикс, представител наUDITE. Вечерта бе организирано „Довиждане-парти” – неформална вечер, съпроводена от атрактивно шоу.

И така, два дни, за съжаление, преминаха твърде бързо и динамично. Обогатени с много информация, нови контакти и положителни емоции поехме обратния път към България! Искрено се надяваме, че това посещение ще е още една положителна стъпка към ефективното и ползотворно сътрудничество не само с партньорите STMOÚ ČR, но и с други потенциални партньори, с които установихме контакт, в интерес на членовете на професионалните ни сдружения и на техните общини на страни-членки на ЕС.

Като предаваме на всички членове на НАСО РБ сърдечни поздрави от колегите в Чехия, оставаме с надежда да организираме и други нови съвместни срещи, в т.ч. и на българска територия!

От мястото на събитието

        Васил Панчаров