Форум на НАСО РБ "Нормативни, технологични и организационни аспекти при предоставянето на електронни административни услуги от общините"

Националната асоциация на секретарите на общини в Република България организира успешен Форум на тема "Нормативни, технологични и организационни аспекти при предоставянето на електронни административни услуги от общините", който се проведе на 18 и 19 януари 2024 г. в гр. Хисаря, Аугуста СПА Хотел.

Гост-лектор на обучението беше Николай Минев, експерт с повече от 30 години опит в областта на информационните технологии, прилагането им за автоматизиране на вътрешни работни процеси и такива, свързани с обслужването на гражданите.

Онлайн обучение на НАСО РБ по новия правен режим на несъвместимостта и декларирането на имущество и интереси по Закона за противодействие на корупцията.

Днес, 01.12.2023 г., чрез платформата Zoom се проведе онлайн обучение на НАСО РБ на тема: „Нови моменти в правния режим на несъвместимостта и декларирането на имущество и интереси по Закона за противодействие на корупцията /ЗПК/. Актуални аспекти на приложението на ЗПК във връзка с новия мандат на местната власт“. За обучението се регистрираха и взеха участие над 80 секретари на общини/райони, членове на НАСО РБ, юристи, експерти по ...

Регионална среща на секретарите на общини от областите Благоевград, Кюстендил, Пазарджик, Перник, Пловдив и София

На 03 октомври 2023 г. в гр. София, ул. “Московска” № 33, заседателна зала “София”, се проведе регионална среща на Националната асоциация на секретарите на общини в Република България /НАСО РБ/, в която взеха участие 34 секретари на общини и райони от областите Благоевград, Кюстендил, Пазарджик, Перник, Пловдив и София.

Откриването на срещата направи Иван Динчев, член на УС на НАСО РБ и секретар на Район „Оборище“, Столична община. 

Регионална среща на секретарите на общини от областите Варна, Добрич, Разград, Русе, Силистра, Търговище и Шумен

На 29 септември 2023 г. в гр. Варна, бул. „Христо Ботев“ №1, зала в сградата на „Юнашки салон“, се проведе регионална среща на Националната асоциация на секретарите на общини в Република България, в която взеха участие 26 секретари на общини и райони, директори на дирекции, юрисконсулти и представители на звената „ГРАО“ от общините и районите от областите Варна, Добрич, Разград, Русе, Силистра, Търговище и Шумен.

Предстоящи регионални срещи на секретарите на общини

На 29 септември 2023 г. от 11:00 ч. до 14:30 ч. в гр. Варна, бул. „Христо Ботев“ № 1, зала в сградата на „Юнашки салон“, ще се проведе регионална среща на НАСО РБ. По време на срещата заедно със секретарите на общини от областите Варна, Добрич, Разград, Русе, Силистра, Търговище и Шумен, в неформална среда ще обсъдим важни въпроси и актуални приоритети, ще очертаем посоки за бъдещо единодействие и ще поговорим как да продължим дейността си по разрешаване на общите за всички секретари на общини проблеми.

Гост на регионалната среща ще бъде адв. Мария Недева, дългогодишен председател на РИК - Габрово и ОИК - Габрово, юрист със значителен професионален опит в общинска и областна администрация, адвокат от Адвокатска колегия – Габрово, с която ще имаме възможност да дискутираме измененията в Изборния кодекс, новите моменти и практически въпроси, свързани с организационно-техническата подготовка на предстоящите на 29.10.2023 г. избори за общински съветници и кметове.

Онлайн среща на Националната асоциация на секретарите на общини в Република България и Министерство на електронното управление

Вчера, 10.08.2023 г., чрез платформата Zoom, се проведе онлайн среща за членовете на Националната асоциация на секретарите на общини в Република България /НАСО РБ/ и служителите, отговарящи за изпълнение на задълженията на общините в областта на електронното управление и цифровата трансформация.Срещата се проведе по инициатива на НАСО РБ и е в продължение на установените партньорски отношения и общите усилия на Асоциацията и Министерство на електронното управление /МЕУ/ за намиране на решения за подобряване на дейностите осъществявани от общинските администрации в различните области на електронното управление и предоставяните от тях електронни административни услуги.

Регионална среща на секретарите на общини от областите Бургас, Кърджали, Сливен, Смолян, Стара Загора, Хасково и Ямбол

Вчера, 25 април 2023 г., от 10:30 ч. до 14:00 ч., в гр. Казанлък, в Конферентната зала на Музей на розата, се проведе регионална среща на НАСО РБ за секретарите на общини от областите Бургас, Кърджали, Сливен, Смолян, Стара Загора, Хасково и Ямбол .

По време на откриването Валя Радева, председател на УС на НАСО РБ и секретар на Община Сливен, подчерта, че идеята на срещата е да се дискутират важни въпроси и актуални приоритети, да се очертаят посоки за бъдещо единодействие и как членовете на Асоциацията да продължат дейността си по разрешаване на общите за всички

Предстояща регионална среща на секретарите на общини от областите Бургас, Кърджали, Сливен, Смолян, Стара Загора, Хасково и Ямбол

На 25 април 2023 г. от 10:30 ч. до 14:00 ч. в гр. Казанлък, в Конферентната зала на Музей на розата, намиращ се в парк „Розариум“, ул. „Войнишка“ №1, ще се проведе регионална среща на НАСО РБ. По време на срещата заедно със секретарите на общини от областите Бургас, Кърджали, Сливен, Смолян, Стара Загора, Хасково и Ямбол, в неформална среда ще обсъдим важни въпроси и актуални приоритети, ще очертаем посоки за бъдещо единодействие и ще поговорим как да продължим дейността си по разрешаване на общите за всички Вас проблеми.

Регионална среща на секретарите на общини от областите Велико Търново, Видин, Враца, Габрово, Ловеч, Монтана и Плевен

Вчера, 09 март 2023 г., от 10:30 ч. до 14:00 ч., в гр. Габрово, в Ритуалната зала в сградата на Община Габрово, пл. „Възраждане“ № 3, се проведе регионална среща на НАСО РБ, в която взеха участие 25 секретари и 3 представители на звената „ГРАО“ от общините от областите Велико Търново, Видин, Враца, Габрово, Ловеч, Монтана и Плевен.

Откриването на срещата направи Валя Радева - председател на УС и секретар на Община Сливен. Символичен домакин на събитието беше секретарят на Община Габрово Полина Тихова, която приветства участниците и сподели, че се надява на днешния ден в гр. Габрово да се постави успешното начало на поредицата планирани за 2023 г. регионални

Предстояща регионална среща на секретарите на общини от областите Велико Търново, Видин, Враца, Габрово, Ловеч, Монтана и Плевен

На 09 март 2023 г. от 10:30 ч. до 14:00 ч. в гр. Габрово, в Ритуалната зала в сградата на Община Габрово, пл. „Възраждане“ № 3, ще се проведе регионална среща на НАСО РБ. По време на срещата заедно със секретарите на общини от областите Велико Търново, Видин, Враца, Габрово, Ловеч, Монтана и Плевен, в неформална среда ще обсъдим важни въпроси и актуални приоритети, ще очертаем посоки за бъдещо единодействие и ще поговорим как да продължим дейността си по разрешаване на общите за всички секретари на общини проблеми.