Практически дискусионен семинар на НАСО РБ

Практически дискусионен семинар на НАСО РБ

 

На 16 и 17 септември 2016 година по решение на УС на НАСО РБ се проведе практически  дискусионен семинар на тема „Предизвикателствата при произвеждането на избори и национален референдум“. Съгласно решението на УС практическият семинар се проведе на две места едновременно. В  Боженци  -  за секретарите от Северна България и в Стара Загора – за секретарите от Южна България. Темата на практическия семинар бе подготвена и поднесена от колегите Гюлтен Еминова и Маринела Пазвантова -  в Боженци и от Иванка Иванова и Кремена Събева -  в Стара Загора.

Участниците и на двете места останаха удоволетворени от възможността да се запознаят с практическите аспекти на прилагането на Изборния кодекс и конкретните ангажименти на общинските администрации, свързани с организационно–техническата подготовка на изборите и националния референдум. Ползотворната дискусия и на двата форума позволи на секретарите на общини да обсъдят със своите колеги проблемни въпроси, засягащи последните промени в ИК и да обменят полезни практики, свързани с конкретни казуси по технологията на ОТП на изборите и националния референдум.