От 06.10 до 08.10.2016 година в к.к. “Албена“ се проведе Годишната среща на местните власти. Независимо, че през тази година не бе организиран форум на секретарите на общини, членовете на асоциацията участваха активно при подготовката и провеждането на една от основните теми на първия панел на проявата – Общинските административни услуги – достъпни и удобни за гражданите и бизнеса. 

Модератор на дискусията по тази тема бе Делян Иванов – Секретар на Община Стара Загора и член на КС на НАСО РБ, а с много интересно поднесена презентация на тема „Анализ на докладите на общините за състоянието на администрацията за 2015 година“ се отличи г-жа Мина Илиева – Секретар на Община Велико Търново и Заместник -  председател на НАСО РБ. Със свои въпроси, в дискусията участие взеха и Ивайло Велков – Секретар на Община Кочериново и Силвена Русева – Секретар на Община Гърмен.

 

Facebook

SFbBox by website

logo title


sar
  Logo IPPM 2022