Работното Ателие „Български Региони 2020” - Стара Загора

Работното Ателие „Български Региони 2020” - Стара Загора

„Уважаеми Колеги,

Всеки от нас знае, че ако не дефинира целите си и не планира действията и средствата си, за да постигне тези цели, никой никога няма да е там, където би искал да бъде ...” Това е класически пример за стратегически мениджмънт, който всички ние практикуваме всеки ден в личния си живот. Вие сте хората, които освен личния си стратегически мениджмънт трябва да провеждате и стратегическия мениджмънт на българските общини, области и региони.....”

Да! Така започваше писмото-покана за участие вРаботното Ателие „Български Региони 2020”, подготвено от Институт Формула Европа /ИФЕ/, Брюксел и проведено на 01.10.2010 г. в Стара Загора, със съдействието на НАСО РБ и община Стара Загора.

Водещи експерти на Работното Ателие бяха:

1.      Надя Стефанова-Гейбриъл, Управляващ  Директор, ИФЕ;

2.      Лиса Кол, Мениджър Проект „Югоизточно Европейски Региони 2020”;

3.      Илина Ангелова, Национален Координатор Проект „Български Региони 2020”;

4.      Николина Горова, Секретар на община Стара Загора, член на КС на НАСО РБ.

В работата на Ателието взеха участие над 40 участници – общински съветници, зам. кметове, секретари, директори, началник отдели и експерти от над 15 общини, представители на бизнеса, НПО, ТПП, Агенцията за регионално развитие и други организации от региона.

Форумът беше открит от проф. Светлин Танчев, Кмет на община Стара Загора. В своето обръщение към участниците, той подчерта значимостта на стратегическото планиране не само за ефективното и целенасочено усвояване на еврофондовете, но и за хармоничното развитие на общностите, общините, регионите и обществото, като цяло. Сподели и опита на Стара Загора, който показва, че чрез разговори, дискусии и форуми, подобни на този, ще се постигне разбирателство между всички участници в процеса от различните нива на управление. Така ще се постигне изпълнение на целите на Стратегията „Европа`2020” и ще покажем, че българските градове и региони имат потенциал и го използват ефективно и ефикасно.

Работната програма на форума бе структурирана в две части, интересно раздвижени с видео-филм, в четири части, демонстриращ подхода, начина на работа и постиженията на Област Мърси Сайд, респ. община Ливърпул, Англия.

Въведение в тематиката направи Надя Гейбриъл, а основните презентации бяха поднесени от:

Лиса Кол – по проект „Югоизточна Европа Региони`2020”

Илина Ангелова – по проект „Български Региони`2020”

Николина Горова – по проект „Община Стара Загора`2020”

Забележка: Фонограма на горепосочените въведение и презентации публикуваме в брой 3 на „Секретар”.

В дискусиите, провокирани от филма и презентациите, активно участие взеха Николина Горова-секретар на община Ст. Загора, Васил Панчаров–изпълнителен директор на НАСО РБ, Румяна Дъчева-секретар на община Дряново, Десислава Колева- н-к отдел „Икономическо развитие”- община Габрово, Димо Димов-изпълнителен директор на НПО „Самаряни” - Ст. Загора и други участници.

 Забележка: Членовете на НАСО РБ ще получат по електронна поща пълният текст на протокола от форума, подготвен от организатора ИФЕ!

Така завърши своята работа Работното Ателие „Български региони`2020”. Благодарност към организаторите на форума и най-вече към ИФЕ, който, със своята високопрофесионална експертиза, оказва незаменима консултантска помощ на общините в България, в усилията им за интензифициране на процесите, свързани с регионалното развитие, за просперитета на българските граждани, общини и региони.