Национален форум по приложение на Изборния кодекс

Национален форум по приложение на Изборния кодекс

Както беше планирано още по време на обученията за приложение на Изборния кодекс /ИК/, организирани от НСОРБ-Актив ЕООД, в партньорство с НАСО РБ, на 20 септември 2011 г. в хотел „Дедеман-Принцес”, София се проведе обобщаващ Национален форум „Общинската администрация в изборния процес”. 

Целта на форума бе да се поставят всички нерешени до момента въпроси и казуси във връзка с организационно-техническата подготовка  /ОТП/ на Избори`2011 и получаване на отговори и тълкувания директно от членове на

Централната избирателна комисия /ЦИК/ и/или други компетентни органи. Благодарение на професионализма на колегите от НСОРБ-Актив подготовката на форума бе извършена своевременно и провеждането му мина при силен интерес и активност на над 110 участници. Повече от половината от участниците бяха секретари на общини. За участие в срещата бяха поканени и присъстваха г-жа Ралица Негенцова, член и говорител на ЦИК, г-н Владимир Христов, член на ЦИК , г-жа Петя Буланова, държавен експерт в ГД ГРАО към МРРБ, г-жа Гинка Чавдарова, изпълнителен директор на НСОРБ и Силвия Георгиева, управител на НСОРБ-Актив. Основни водещи и модератори на отделните сесии бяха членовете на НАСО РБ –София Янчева, председател на УС, колегите Соня Христова – Ловеч и Мина Илиева – В. Търново, както и г-жа Зоя Цвяткова – юрист, екс-председател на УС. 

Форумът бе открит от г-жа Гинка Чавдарова. Тя направи кратка ретроспекция на извършеното до сега от НСОРБ по тази особено актуална и важна за общинските администрации дейност. Беше дадена много добра оценка на проведеното мащабно обучение по приложение на ИК по региони в цялата страна. Направен бе и кратък преглед на идентифицираните въпроси, като участниците бяха информирани, че още в деня, 20.09., се очакват отговори на най-важните от тях – тълкувание на понятието „край на мандата” и процедури по закриване на кметства. Отправена беше специална благодарност към НАСО РБ за оказаната експертна и методическа помощ по подготовката на материалите и поднасяне на обученията, както и към другите експерти, взели участие в този процес.

Тук е мястото да отправим и нашите благодарности към колегите-членове на екипа по обученията – Катя Киликчиева, обществен посредник на община Казанлък, Почетен член на НАСО РБ, Сезгин Бекир – Кърджали, Зам. председател на УС, Петя Руменова – Сливен, член на УС, Зоя Цвяткова, юрист, екс-председател на УС, Соня Христова – Ловеч, Мариус Конов – Монтана, Теодора Добрева – Белослав, член на УС, Мина Илиева – В. Търново, София Янчева – Благоевград, Председател на УС, Ваня Пецанова – Струмяни, Весела Начева – р-н „Изгрев”, СО, член на УС и Васил Панчаров – Изпълнителен директор на НАСО РБ.

Разбира се, благодарности заслужават и всички участници, проявили висока активност по време на обученията, както и колегите от НСОРБ-Актив, проявили във висока степен професионализъм, толерантност и партньорско отношение във всички фази на този процес.

В рамките на първата сесия на форума, с модератор Силвия Георгиева, управител на НСОРБ-Актив, бяха обхванати следните под-теми:

Кратка презентация „Особености на Избори`2011” поднесе Зоя Цвяткова, с открояване на новите моменти, залегнали в Изборния кодекс и предизвикателствата на „избори 2 в 1”.

Соня Христова поднесе презентация „Общинската администрация в изборния процес”, която съдържаше:

- Какво извършихме до сега, съгласно ИК?;

- Какво ни предстои 32 дни преди изборния ден?;

- Съществуващи проблеми и неясноти към момента / в т.ч. и Списъкът с въпроси и казуси, потвърдени от Конференцията на НАСО РБ /

Последва и най-очакваната част на форума! Интерактивно, под формата на въпроси – отговори, в дискусиите се включиха представителите на ЦИК. Спокойно и компетентно г-жа Р. Негенцова и г-н Вл. Христов отговориха на част от предварително поставените въпроси и казуси, както и на тези, зададени от залата. Те отправиха благодарност, особено към НАСО РБ и секретарите на общини, въобще, за проявените професионализъм и активност при идентифициране на проблемните моменти при приложение на новия Изборен кодекс. Подчертаха, че така те изключително много са допринесли и помагат на ЦИК ефективно да си върши работата и да отстрани всички неясноти, което ще е гаранция за безпроблемната подготовка и произвеждане на изборите.

Забележка: Действително, още на 20.09., а в дните след това, бяха публикувани решения на ЦИК, уреждащи голяма част от проблемните въпроси!

Във втората част на форума, с модератор София Янчева, бяха обсъдени въпроси, свързани с избирателните списъци, издаване на удостоверения подаване на заявления и т.н.

Тук преглед на съществуващите въпроси направи колегата Мина Илиева, като подчерта особената важност на т.н. „забранителен списък”, който не е коректен и, ако не се актуализира, много хора ще бъдат лишени от правото на вот. Посочена беше и липсата на някои от процедурните образци на документи, както и форматът на специализираните регистри, което създава трудности в работата на администрациите. На тези и други въпроси от залата по тази специфична тема компетентно отговори Петя Буланова – ГД ГРАО.

Така приключи своята работа Националният форум. Убедени сме, че той постигна поставената цел за решаване на голяма част от възникналите въпроси и казуси. Искрено се надяваме, че той ще допринесе за по-ефективната работа на администрациите и специализираните комисии /ЦИК, ОИК , СИК и др./ за нормалното протичане на изборния процес до и в деня на изборите.

На всички колеги желаем спорна работа и успех!