Уважаеми колеги,

Имаме удоволствието да Ви поканим на семинар на тема: "Промените в системата за възнаграждения на служителите в даржавната администрация".

Семинарът ще се проведе на 16.01.2019 г. /сряда/ от 11.00 часа в гр. София, хотел "Рамада София", зала "Рубин".

Водещ на семинара ще бъде проф. Любомир Стефанов, доктор по икономика, преподавател в УНСС – София, катедра „Човешки ресурси и социална защита“, с повече от 18 години опит като ръководител на екип и експерт по различни проекти, свързани с управлението на човешките ресурси и организационното развитие на българската държавна администрация.

Facebook

SFbBox by website

logo title


sar
  Logo IPPM 2022