На 26.03.2021 г. /петък/ от 14.00 ч., чрез платформата Zoom, НАСО РБ проведе онлайн Работна среща - дискусия "Организационно-техническа подготовка на избори за Народно събрание 2021" .

Във връзка с многобройните неясноти и практически въпроси, свързани с организационно-техническата подготовка на изборите за Народно събрание 2021, Управителният съвет на НАСО РБ на свое заседание, провело се на 17.03.2021 г., взе решение да осигури възможност за провеждане на неформална работна среща - дискусия, на която членовете на Асоциацията да поговорят за текущата си работа, да обсъдят трудностите и проблемите си, решенията, които търсят или са открили за справяне с тях.

По време на работната среща - дискусия се включиха над 35 секретари на общини, които имаха възможност да обсъдят казуси, да направят коментари и да намерят практически решения по дискутираните въпроси и проблеми.

Изпълнението на задачите и отговорностите по организационно-техническата подготовка на предстоящите избори е предизвикателство, породено от извънредната епидемична обстановка, с което в края на работната среща – дискусия участниците си дадоха увереност, че заедно ще се справят успешно.

Facebook

SFbBox by website

logo title


sar
  Logo IPPM 2022