НАСО РБ организира безплатно онлайн обучение на тема: „Промените в работната организация през 2020 – 2021 година“.

Вече повече от една година разпространението на COVID-19 постави общините и всички нас пред предизвикателства и отговорности, които се отразиха значително на цялостната ни дейност и организация на работа.

Обучението е предназначено за членове на НАСО РБ и ще разгледа въпроси, свързани с правните последици от извънредното положение за общините в България, работно място и работно време на служителите, планиране на дейности и създаване на процедури, организационни и управленски отговорности на секретарите на общини.

Онлайн обучението ще се проведе на 22.04.2021 г. /четвъртък/, от 9.30 ч. до 17.00 ч., чрез платформата Zoom.

Лектор на обучението ще бъде д-р Младен Младенов, адвокат с богата и разнообразна практика в различни правни отрасли. Професионалната му биография е свързана с адвокатурата, съдебната система и държавната администрация. Преподавал е и преподава в университети и гилдийни образователни институции, като се ангажира с обучения по специфични, сложни или чувствителни тематики. Експертиза: право, управление, юридически професии и дейности, нормотворчество, публична администрация, алтернативни методи за разрешаване на спорове, вътрешен одит, контролни дейности, етика, интегритет, методология, обучение, политология. Реализирал е над 130 публикации в национални и международни издания. Има множество специализации в Австрия, Белгия, Германия, Франция, Испания, САЩ, Индия, Унгария, Ирландия, Словения и други страни.

Facebook

SFbBox by website

logo title


sar
  Logo IPPM 2022