На 22.04.2021 г. чрез платформата Zoom се проведе онлайн обучение на НАСО РБ на тема: "Промените в работната организация през 2020-2021 година".

За обучението се регистрираха и взеха участие над 60 секретари на общини, членове на НАСО РБ.

Г-жа Валя Радева - председател на УС на НАСО РБ и секретар на Община Сливен, откри обучението и даде начало на работната сесия. 

Лектор на обучението беше д-р Младен Младенов - адвокат с богата и разнообразна практика в различни правни отрасли. Професионалната му биография е свързана с адвокатурата, съдебната система и държавната администрация. Преподавал е и преподава в университети и гилдийни образователни институции, като се ангажира с обучения по специфични, сложни или чувствителни тематики. Експертиза: право, управление, юридически професии и дейности, нормотворчество, публична администрация, алтернативни методи за разрешаване на спорове, вътрешен одит, контролни дейности, етика, интегритет, методология, обучение, политология. Реализирал е над 130 публикации в национални и международни издания. Има множество специализации в Австрия, Белгия, Германия, Франция, Испания, САЩ, Индия, Унгария, Ирландия, Словения и други страни.

Първата част от обучението направи въведение в правните последици от извънредното положение за общините в България.

Предмет на обсъждане бяха работно място и работно време на служителите в общинската администрация, с оглед промените в законодателството през 2020 г. и по време на извънредно положение и извънредна епидемична обстановка.

През втората работна сесия се разгледаха теми, свързани с планиране в дейността на общините и процедури за работа на общинската администрация.

Управленският модул от обучението имаше за цел представяне на форми и възможности за делегиране от и на секретарите на общини, юридически капацитет в общинската администрация, организационни отношения на секретари на общини и персонал и потенциален ресурс в резерв на секретарите на общини.

Заключителната част на обучението съдържаше теми, свързани с управленски стил на секретарите на общини, морал на служителите в общинската администрация, обучение на секретарите на общини и на останалите служители в общинската администрация.

По време на цялото обучение бяха давани множество примери от практиката на администрациите и беше осигурена възможност за поставяне на индивидуални въпроси, както и консултации с лектора по конкретни казуси.

На всички членове на НАСО РБ беше предоставена презентацията от обучението.

Facebook

SFbBox by website

logo title


sar
  Logo IPPM 2022