Онлайн среща на тема „Нови стандарти за телефонна комуникация“

Онлайн среща на тема „Нови стандарти за телефонна комуникация“

Днес, 08.12.2021 г., от 14.00 ч., чрез платформата Zoom, се проведе онлайн среща на тема „Нови стандарти за телефонна комуникация с гражданите и бизнеса в общинската администрация (въведени с чл. 8а от Наредбата за административно обслужване)“.

В срещата, организирана от НАСО РБ  в партньорство с „Прайс Интернешънъл“ ЕООД / Callflow, се включиха повече от 65 участника - секретари на общини или райони и служители от 45 общински администрации.

Началото на срещата беше дадено от г-жа Емилия Александрова, държавен експерт от Министерски съвет, Дирекция

„Модернизация на администрацията“, която представи промените в Наредбата за административно обслужване и въведените новости в административното обслужване относно комуникацията по телефон.

В рамките на срещата представители на „Прайс Интернешънъл“ ЕООД / Callflow  запознаха участниците с предлаганите решения за общините за въвеждане на новите изискванията на Наредбата и функционалностите на платформата за телефонна комуникация, която се фокусира върху доброто, навременно и сигурно обслужване на гражданите.

Срещата протече с голям интерес към демонстрацията на живо на най-новите възможности в сферата на комуникациите.