Днес, 08.12.2021 г., от 14.00 ч., чрез платформата Zoom, се проведе онлайн среща на тема „Нови стандарти за телефонна комуникация с гражданите и бизнеса в общинската администрация (въведени с чл. 8а от Наредбата за административно обслужване)“.

В срещата, организирана от НАСО РБ  в партньорство с „Прайс Интернешънъл“ ЕООД / Callflow, се включиха повече от 65 участника - секретари на общини или райони и служители от 45 общински администрации.  

Началото на срещата беше дадено от г-жа Емилия Александрова, държавен експерт от Министерски съвет, Дирекция „Модернизация на администрацията“, която представи промените в Наредбата за административно обслужване и въведените новости в административното обслужване относно комуникацията по телефон.

В рамките на срещата представители на „Прайс Интернешънъл“ ЕООД / Callflow  запознаха участниците с предлаганите решения за общините за въвеждане на новите изискванията на Наредбата и функционалностите на платформата за телефонна комуникация, която се фокусира върху доброто, навременно и сигурно обслужване на гражданите.

Срещата протече с голям интерес към демонстрацията на живо на най-новите възможности в сферата на комуникациите.

Facebook

SFbBox by website

logo title


sar
  Logo IPPM 2022