Предстояща регионална среща на секретарите на общини от областите Велико Търново, Видин, Враца, Габрово, Ловеч, Монтана и Плевен

На 09 март 2023 г. от 10:30 ч. до 14:00 ч. в гр. Габрово, в Ритуалната зала в сградата на Община Габрово, пл. „Възраждане“ № 3, ще се проведе регионална среща на НАСО РБ. По време на срещата заедно със секретарите на общини от областите Велико Търново, Видин, Враца, Габрово, Ловеч, Монтана и Плевен, в неформална среда ще обсъдим важни въпроси и актуални приоритети, ще очертаем посоки за бъдещо единодействие и ще поговорим как да продължим дейността си по разрешаване на общите за всички секретари на общини проблеми.

Гост на регионалната среща ще бъде адв. Мария Недева, дългогодишен председател на РИК - Габрово и ОИК - Габрово, юрист със значителен професионален опит в общинска администрация и адвокат от Адвокатска колегия – Габрово, с която ще имаме възможност да дискутираме измененията в Изборния кодекс, новите моменти и практически въпроси, свързани с организационно-техническата подготовка на предстоящите на 02.04.2023 г. избори за народни представители.

Членове на НАСО РБ от други области биха могли да присъстват на настоящата регионална среща, в случай че заявят интерес и налице възможност за тяхното включване.

Това ще бъде първата от четирите регионални срещи на членовете на НАСО РБ през 2023 г. Останалите три са планирани индикативно през м. април, м. май и м. септември, като мястото на провеждането им подлежи на уточняване.