Регионална среща на секретарите на общини от областите Велико Търново, Видин, Враца, Габрово, Ловеч, Монтана и Плевен

Регионална среща на секретарите на общини от областите Велико Търново, Видин, Враца, Габрово, Ловеч, Монтана и Плевен

Вчера, 09 март 2023 г., от 10:30 ч. до 14:00 ч., в гр. Габрово, в Ритуалната зала в сградата на Община Габрово, пл. „Възраждане“ № 3, се проведе регионална среща на НАСО РБ, в която взеха участие 25 секретари и 3 представители на звената „ГРАО“ от общините от областите Велико Търново, Видин, Враца, Габрово, Ловеч, Монтана и Плевен.

Откриването на срещата направи Валя Радева - председател на УС и секретар на Община Сливен. Символичен домакин на събитието беше секретарят на Община Габрово Полина Тихова, която приветства участниците и сподели, че се надява на днешния ден в гр. Габрово да се постави успешното начало на поредицата планирани за 2023 г. регионални

срещи на Асоциацията.

На срещата присъстваха и Гюлтен Еминова - член на УС на НАСО РБ и секретар на Община Лозница, Антоанета Костадинова - член на КС на НАСО РБ и секретар на Община Червен бряг и Силвия Даскалова - изпълнителен директор на НАСО РБ, а модератор на събитието беше Румяна Дъчева - заместник-председател на УС и секретар на Община Севлиево.

Адвокат Мария Недева, дългогодишен председател на РИК - Габрово и ОИК - Габрово, юрист със значителен професионален опит в общинска администрация, адвокат от Адвокатска колегия – Габрово и гост на регионалната среща,  представи правната рамка и новите моменти, свързани с организационно-техническата подготовка на предстоящите на 02.04.2023 г. избори за народни представители. Беше направен анализ как се отразяват последните изменения и допълнения на Изборния кодекс върху дейностите, свързани с техническото и материалното обезпечаване на изборния процес от страна на общинските и държавни органи. Основните дискусионни въпроси бяха вида и осигуряването на избирателните кутии – за хартиени бюлетини и за бюлетините за машинно гласуване, вида и осигуряването на параваните за гласуване с хартиени бюлетини, създаването на условия за осъществяване на видеоизлъчване и видеозапис по време на броенето и съставянето на изборния протокол в секциите. Поставен беше акцент върху действията на ЦИК и МС за изпълнение на законовата промяна и възникналите от тях ангажименти за общините.

Срещата продължи неформално с обсъждане на важни и актуални въпроси от работата на секретарите на общини относно Закона за достъп до обществена информация, Закона за българския жестов език и Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения, който влиза в сила от 04.05.2023 г. Цветелина Калчева, секретар на Община Троян, изказа благодарност на НАСО РБ за бързата реакция и своевременно предприетите действия по възлагане разработването на Правила за вътрешно подаване на сигнали и за последващи действия по тях /канал за вътрешно подаване на сигнал за нарушения, които да бъдат предоставени безвъзмездно на членовете. Споделена беше практиката на Община Троян за изцяло безхартиено движение на всички документи в администрация, въведена през средата на 2022 г. Цветелина Калчева изрази готовност да запознае подробно желаещите с процесите и етапите по преминаването към този начин на документооборот.

Маринела Пазвантова, секретар на Община Сухиндол и председател на Постоянната комисия по административно обслужване и общинска администрация към НСОРБ, запозна участниците в срещата с хода на изпълнение на проект “Дигитализиране на информационни масиви в администрацията, съдържащи регистрови данни и е-удостоверяване от регистри”. Маринела Пазвантова информира, че са събрани данни от 233 общини и 35 района за броя страници, които следва да се сканират, но тъй като обемът надвишава многократно заложеното в проекта е наложителна приоритизация.

В рамките на срещата се дискутираха актуални приоритети, очертаха се посоки за бъдещо единодействие и идеи за нови дейности на НАСО РБ, беше планирана и следващата регионална среща на секретарите на общини от областите Велико Търново, Видин, Враца, Габрово, Ловеч, Монтана и Плевен. В края на деловата част Силвия Даскалова, изпълнителен директор на НАСО РБ, анонсира предстоящите събития на Асоциацията – редовно Общо събрание през м. май 2023 г. и Практическа конференция през м. юни 2023 г.