Предстояща регионална среща на секретарите на общини от областите Бургас, Кърджали, Сливен, Смолян, Стара Загора, Хасково и Ямбол

На 25 април 2023 г. от 10:30 ч. до 14:00 ч. в гр. Казанлък, в Конферентната зала на Музей на розата, намиращ се в парк „Розариум“, ул. „Войнишка“ №1, ще се проведе регионална среща на НАСО РБ. По време на срещата заедно със секретарите на общини от областите Бургас, Кърджали, Сливен, Смолян, Стара Загора, Хасково и Ямбол, в неформална среда ще обсъдим важни въпроси и актуални приоритети, ще очертаем посоки за бъдещо единодействие и ще поговорим как да продължим дейността си по разрешаване на общите за всички Вас проблеми.

Ще имаме възможност да дискутираме организационно-техническата подготовка на проведените на 02.04.2023 г. избори за народни представители, пред какви предизвикателства са били поставени общините и как са се справили с тях, какво би могло да се подобри и за какви промени да настояваме преди следващите избори.

Във фокусът на срещата ще бъдат и практически въпроси, свързани с работата на общините при липса на приет държавен и общински бюджет за 2023 г., как ограниченията на финансовите разплащания за възнаграждения се отразява на мотивацията на служителите в администрацията и какви различни подходи и решения могат да се използват.

Членове на НАСО РБ от други области биха могли да присъстват на настоящата регионална среща, в случай че заявят интерес и налице възможност за тяхното включване.

Това ще бъде втората от четирите регионални срещи на членовете на НАСО РБ през 2023 г. Останалите две са планирани индикативно през м. септември и м. октомври, като мястото на провеждането им подлежи на уточняване.