Онлайн среща на Националната асоциация на секретарите на общини в Република България и Министерство на електронното управление

Онлайн среща на Националната асоциация на секретарите на общини в Република България и Министерство на електронното управление

Вчера, 10.08.2023 г., чрез платформата Zoom, се проведе онлайн среща за членовете на Националната асоциация на секретарите на общини в Република България /НАСО РБ/ и служителите, отговарящи за изпълнение на задълженията на общините в областта на електронното управление и цифровата трансформация.Срещата се проведе по инициатива на НАСО РБ и е в продължение на установените партньорски отношения и общите усилия на Асоциацията и Министерство на електронното управление /МЕУ/ за намиране на решения за подобряване на дейностите осъществявани от общинските администрации в различните области на електронното управление и предоставяните от тях електронни административни услуги.

Планирано е провеждане на поредица от подобни тематични онлайн срещи по конкретни въпроси, свързани с практическото прилагане на Закона за електронното управление /ЗЕУ/, подзаконовите нормативни актове и осъществяване на бюджетния контрол. Първата онлайн среща на тема „Регистрова реформа, цифрова информация и електронни административни услуги“ премина при голям интерес, като в нея се включиха над 100 участника от 76 общини и райони.

Валя Радева - председател на УС на НАСО РБ и секретар на Община Сливен, откри срещата, благодари от името на Управителния съвет на НАСО РБ на екипа на Министерство на електронното управление за приетото предложение и за положените усилия, като изрази надежда в днешния ден да бъде поставено началото на една нова форма на успешно партньорство, която да запази своята устойчивост във времето.

Валентин Мундров - заместник-министър на електронното управление, даде началото на деловата част. „За мен е чест да се запозная, макар и онлайн, с толкова много секретари на общини, защото съм убеден, че точно вие сте основната движеща сила и „главния виновник“ за всички добри неща, които се случват в българските общини. Благодаря на Националната асоциация на секретарите на общини в Република България, за това че беше инициатор на срещата и за желанието за сътрудничество, като съответно ще се постараем да ви бъдем максимално полезни“, каза Валентин Мундров. Заместник-министърът на електронното управление сподели с участниците в срещата визията и приоритетите на МЕУ, както и предстоящите промени в различните области на електронното управление, представи водещите и темите от програмата.

От страна на МЕУ в срещата взеха участие: Ангел Петров - главен секретар на МЕУ, Николай Минев - директор на дирекция „Системи и компоненти на електронното управление“, Иванела Андреева и Томе Ангелов - държавни експерти в дирекция „Системи и компоненти на електронното управление“ и  Иглика Иванова - главен експерт в отдел „Европейска координация и международно сътрудничество“.

В рамките на срещата участниците имаха възможност заедно с представители на МЕУ да обсъдят следните теми:

- Регистрова реформа, Информационна система за централизирано изграждане и поддържане на регистри, изменения в Закона за електронното управление и изпълнение на проект „Дигитализация на хартиените масиви в администрацията“ по Плана за възстановяване и устойчивост“;

- Представяне на разработените уеб форми за заявяване на електронни административни услуги – управление и валидиране на метаданните към тях;

- Регионално измерение на процеса на цифрова информация и необходимостта за обмен на информация за дейностите на общините в  цифровата област.

Множество въпроси възникнаха при представянето на разработените уеб форми и демонстрацията на заявяване на електронни административни услуги чрез тях. По време на дискусията бяха изразени становища и препоръки към съдържанието и функционалността на формите, както и някои препоръки за тяхното бъдещо оптимизиране. Участниците в срещата и представителите на МЕУ се обединиха около мнението, че преди въвеждане на уеб формите следва да им бъде извършен детайлен преглед от страна на общините и да се проведе допълнителна комуникация.

Ангел Петров – главен секретар на МЕУ, отговори на възникналите в хода на срещата въпроси относно предстоящите промени в ЗЕУ и анонсира подготвянето на Методически указания и инструкции, които да бъдат в помощ на задължените по закона субекти.

При закриване на срещата Валя Радева сподели: „Благодаря на всички за участието и лични благодарности на водещите на трите тематични панела. Считам, че днешната среща беше изключително полезна и вярвам, че тази добра практика следва да бъде продължена. От своя страна, както и досега, заявяваме готовността на Националната асоциация на секретарите на общини в Република България за съдействие при консултиране на нововъведенията, получаване на конструктивна обратна връзка и препоръки относно планираните мерки за оптимизация на процесите и подобряване на процедурите за извършване на електронни административни услуги“.