Регионална среща на секретарите на общини от областите Варна, Добрич, Разград, Русе, Силистра, Търговище и Шумен

Регионална среща на секретарите на общини от областите Варна, Добрич, Разград, Русе, Силистра, Търговище и Шумен

На 29 септември 2023 г. в гр. Варна, бул. „Христо Ботев“ №1, зала в сградата на „Юнашки салон“, се проведе регионална среща на Националната асоциация на секретарите на общини в Република България, в която взеха участие 26 секретари на общини и райони, директори на дирекции, юрисконсулти и представители на звената „ГРАО“ от общините и районите от областите Варна, Добрич, Разград, Русе, Силистра, Търговище и Шумен.

Откриването на срещата направи Мария Найденова, член на УС на НАСО РБ и секретар на Община Ценово. Символичен домакин на събитието беше секретарят на Община Варна Нора Момчева, която приветства участниците и сподели, че се надява в днешния ден в гр. Варна да се продължи успешната поредица от планирани за 2023 г. регионални срещи на Асоциацията.

На срещата присъстваха и Велин Жеков, председател на Общинска избирателна комисия - Варна и Невена Йорданова, председател на Общинска избирателна комисия - Лозница, Силвия Даскалова - изпълнителен директор на НАСО РБ, а модератор на събитието беше Гюлтен Еминова - член на УС на НАСО РБ и секретар на Община Лозница.

Адвокат Мария Недева, дългогодишен председател на РИК - Габрово и ОИК - Габрово, юрист със значителен професионален опит в общинска и областна администрация, адвокат от Адвокатска колегия - Габрово и гост на регионалната среща,  направи въведение в темата, свързана с ангажиментите на общините относно организационно-техническата подготовка на предстоящите на 29.10.2023 г. избори за общински съветници и кметове.

Беше направен анализ на правната рамка, на последните изменения и допълнения на Изборния кодекс и на Закона за административно-териториалното устройство на Република България. Поставените акценти бяха върху действията на общините за изпълнение на законовата промяна, посочване на териториалния обхват на кметствата, в контекста на разпоредбата на чл.7 от Изборния кодекс, визираща едномандатния изборен район за избор на кмет на кметство и отбелязването в избирателните списъци на лицата, които нямат право да гласуват за кмет на кметство.

С оглед провеждане на процедурите за избор на временно изпълняващи длъжността кмет на община и кмет на кметство, се разясниха понятията за мандат на отделните органи на местното самоуправление, компетентността и сроковете за издаване и приемане на съответните актове, нормите на Изборния кодекс и Закона за местното самоуправление и местната администрация, уреждащи различни отношения – изборен процес/устройствен закон на органите на местното самоуправление, и произтичащите от тях задължения на кметовете, регистрирани за кандидати за кметове или общински съветници в предстоящите избори.

Останалите дискусионни въпроси бяха относно начина на обявяване и публикуване на избирателните списъци, вида на информационните табла и табели, избирателните кутии - за хартиени бюлетини и за бюлетините за машинно гласуване, както и осигуряване на параваните за гласуване с хартиени бюлетини.

Разгледани и обсъдени бяха относимите решения и писма на Централната избирателна комисия и как те се отразяват върху дейностите, свързани с техническото и материалното обезпечаване на изборния процес от страна на общинските и държавни органи.

Срещата продължи неформално с обсъждане на важни и актуални въпроси от работата на секретарите на общини относно изпълнение на задълженията на общините във връзка с регистровата реформа и определяне на длъжностни лица за публикуване на информация в отворен формат на Портала за отворени данни.  

В рамките на срещата се очертаха посоки за бъдещо единодействие, идеи за нови дейности на НАСО РБ и организационно развитие на сдружението.

В края на деловата част Силвия Даскалова, изпълнителен директор на НАСО РБ, анонсира предстоящата регионална среща на секретарите на общини от областите Благоевград, Кюстендил, Пазарджик, Перник, Пловдив и София, която ще се проведе на 03.10.2023 г. в гр. София и планираната за м. ноември 2023 г. тематична онлайн среща с Министерство на електронното управление, свързана с бюджетния и проектен контрол, измененията в Закона за електронното управление и разработваните от страна на министерството Методически указания, за която се очаква потвърждение.