Онлайн обучение на НАСО РБ по новия правен режим на несъвместимостта и декларирането на имущество и интереси по Закона за противодействие на корупцията.

Онлайн обучение на НАСО РБ по новия правен режим на несъвместимостта и декларирането на имущество и интереси по Закона за противодействие на корупцията.

Днес, 01.12.2023 г., чрез платформата Zoom се проведе онлайн обучение на НАСО РБ на тема: „Нови моменти в правния режим на несъвместимостта и декларирането на имущество и интереси по Закона за противодействие на корупцията /ЗПК/. Актуални аспекти на приложението на ЗПК във връзка с новия мандат на местната власт“. За обучението се регистрираха и взеха участие над 80 секретари на общини/райони, членове на НАСО РБ, юристи, експерти по ...

управление на човешките ресурси, членове на Комисии за проверка на декларациите и установяване на конфликт на интереси на лица по §2, ал. 1 от Закона за противодействие на корупцията и служители, отговарящи за документацията и регистрите по ЗПК.

Валя Радева - председател на УС на НАСО РБ и секретар на Община Сливен, откри обучението и даде начало на работната сесия.

Лектор на обучението беше доктор Николай Николов, магистър по право и доктор по право при Юридическия факултет на СУ “Свети Климент Охридски“.

Акцентите в програмата бяха:

- новите моменти в правния режим на несъвместимостта, декларациите  според новия Закон за противодействие на корупцията /обн. ДВ бр.84/6.10.2023 г./.

- задължения на съветници и кметове за подаване на декларации по ЗПК във връзка с края на мандата и началото на новия мандат;

- нов образец на декларация за имущество и интереси и за промяна на тази декларация;

- ред за подаване на встъпителна декларация и декларация след освобождаване;

- основания за несъвместимост и начин за премахване на началната несъвместимост на избраните съветници и кметове;

- функции на постоянната комисия към Общински съвет и към кмета във връзка с постъпилите при нея декларации.

Всички тези въпроси бяха разисквани, отчитайки спецификата на производствата и процедурите в началото на новия мандат на местната власт,

По време на цялото обучение бяха давани множество примери и бяха предложени практически решения по дискутираните проблеми, като беше осигурена възможност и за поставяне на индивидуални въпроси, както и консултации с лектора по конкретни казуси.

С цел максимална практичност и полезност на обучението, след неговото приключване, участниците ведно с материалите получиха и помощни такива - проекти на доклади на комисии, във връзка с встъпителни декларации и декларации за несъвместимост.