На 26.03.2021 г. /петък/ от 14.00 ч., чрез платформата Zoom, НАСО РБ проведе онлайн Работна среща - дискусия "Организационно-техническа подготовка на избори за Народно събрание 2021" .

Прочети още...

Днес, 15.01.2021 г., чрез платформата Zoom се проведе онлайн семинар – дискусия на НАСО РБ на тема: „Актуални проблеми на системата за възнаграждения на служителите в държавната администрация.

Семинарът, с около 60 участника, беше предназначен за секретарите на общини, членове на НАСО РБ, както и служители в отдел „Управление на човешките ресурси” и финансисти в общините.

Начало на семинара бе дадено от г-жа Валя Радева - председател на УС на НАСО РБ и секретар на Община Сливен. 

Прочети още...

По покана на НСОРБ, НАСО РБ беше съорганизатор на Дискусионен форум: „Експертизата на секретарите и експертите“, в рамките на Панел 1: Общински мандат 2015-2019: „Равносметка и поглед напред“ от Заключителната конференция за общински мандат 2015-2019 г., която се проведе на 27-29 юни 2019 г. в к. к. Боровец.

По предложение на НАСО РБ в програмата беше включена особено актуалната за всички общински и районни администрации тема, свързана с административното обслужване и беше дадена възможност на колеги-секретари да представят постиженията и добрите практики, които са въвели техните общини в сферата на административното обслужване.

Прочети още...

Национална информационна среща - семинар под надслов „Е-управление и документооборот в общините“ се проведе в гр. Стара Загора на 7 и 8 февруари 2019 г. по инициатива на Националната асоциация на секретарите на общини в Република България, съвместно с Държавната агенция "Електронно управление".

Събитието е продължение на вече утвърдилото се през 2017 г. и 2018 г. като традиционно активно взаимодействие на Асоциацията с екипа на Агенцията за е-управление. От страна на НАСО РБ участие във форума взеха председателят на Управителния съвет на НАСО РБ - София Янчева, изпълнителният директор - Силвия Даскалова и близо 140 представители на местните власти - секретари на общини и ИТ експерти от общински администрации.

Прочети още...

Уважаеми колеги,

Имаме удоволствието да Ви поканим на Национална информационна среща-семинар "Е-управление и документооборот в общините", организиран от НАСО РБ в партньорство с Държавна агенция "Електронно управление".

Информационната среща-семинар ще се проведе на 07-08.02.2019 г. /четвъртък и петък/, в гр. Стара Загора, хотел "Верея", с участието на представители на ДА "Електронно управление", със задълбочени знания и опит по посочените теми и тяхното практическо приложение от колегите-секретари на общини/райони и IT експерти на общини.

Прочети още...

На 16.01.2019 г. /сряда/, в гр. София, хотел "Рамада", зала "Рубин", се проведе семинар, организиран от НАСО РБ, във връзка с промените в нормативната уредба, отнасяща се до възнагражденията на служителите в държавната администрация.

Семинарът, с повече от 100 участника, беше предназначен за секретарите на общини, членове на НАСО РБ, както и служители в отдел „Управление на човешките ресурси” и финансисти в общините.

Прочети още...

На 09.01.2019 г., в гр. София, се проведе работна среща между НАСО РБ и ДА „Електронно управление”.

Воден от разбирането, че с извеждането на електронното управление, като един от основните приоритети на държавно ниво, е необходим системен подход по въпроса и акцентиране върху скоростта на въвеждане и необходимостта от взаимодействие между централната и местна администрация, УС на НАСО РБ взе решения, на свои заседания през м. август 2018 г. и м. ноември 2018 г., да предложи на ДА”Електронно управление” партньорство при организиране и провеждане на Национален форум „Е-УПРАВЛЕНИЕ и документооборот в общините”.

Прочети още...

Уважаеми колеги,

Имаме удоволствието да Ви поканим на семинар на тема: "Промените в системата за възнаграждения на служителите в даржавната администрация".

Семинарът ще се проведе на 16.01.2019 г. /сряда/ от 11.00 часа в гр. София, хотел "Рамада София", зала "Рубин".

Водещ на семинара ще бъде проф. Любомир Стефанов, доктор по икономика, преподавател в УНСС – София, катедра „Човешки ресурси и социална защита“, с повече от 18 години опит като ръководител на екип и експерт по различни проекти, свързани с управлението на човешките ресурси и организационното развитие на българската държавна администрация.

125 участници, в т.ч. секретари на общини, председатели на комисии, ръководители и служители в общински и районни администрации от цялата страна, присъстваха на безплатен семинар, който се проведе на 09.11.2018 г., в гр. Габрово,  в Конферентната зала на хотел “Мак”, само дни след 21 годишнината от учредяване на НАСО РБ.

Семинарът беше на тема „Правен режим на конфликта на интереси. Проверки на декларации и установяване на конфликт на интереси според Наредбата за организацията и реда за извършване на проверка на декларации и за установяване на конфликт на интереси“.

Прочети още...

На 01 Октомври 2018 г., к.к. Албена, х-л „Фламинго Гранд“, зала „Ара“ се проведе форум „Актуални въпроси в работата на секретарите на общини в Република България“. Събитието бе открито от г-жа София Янчева, председател на УС на Националната асоциация на секретарите на общини, секретар на община Благоевград и Златко Живков, член на УС на НСОРБ и кмет на община Монтана.

Фокусът на форума бe поставен върху предизвикателствата на 2019 година – ангажиментите на общинска администрация в преброяване на населението на България и предстоящите eвропейски и местни избори.

Прочети още...

Facebook

SFbBox by website

logo title


sar
  Logo IPPM 2022