Работна среща между НАСО РБ и ДА „Електронно управление”

На 09.01.2019 г., в гр. София, се проведе работна среща между НАСО РБ и ДА „Електронно управление”.

Воден от разбирането, че с извеждането на електронното управление, като един от основните приоритети на държавно ниво, е необходим системен подход по въпроса и акцентиране върху скоростта на въвеждане и необходимостта от взаимодействие между централната и местна администрация, УС на НАСО РБ взе решения, на свои заседания през м. август 2018 г. и м. ноември 2018 г., да предложи на ДА”Електронно управление” партньорство при организиране и провеждане на Национален форум „Е-УПРАВЛЕНИЕ и документооборот в общините”.

Предстоящ семинар на НАСО РБ

Уважаеми колеги,

Имаме удоволствието да Ви поканим на семинар на тема: "Промените в системата за възнаграждения на служителите в даржавната администрация". Семинарът ще се проведе на 16.01.2019 г. /сряда/ от 11.00 часа в гр. София, хотел "Рамада София", зала "Рубин".

Водещ на семинара ще бъде проф. Любомир Стефанов, доктор по икономика, преподавател в УНСС – София, катедра „Човешки ресурси и социална защита“, с повече от 18 години опит като ръководител на екип и експерт по различни проекти, свързани с управлението на човешките ресурси и организационното развитие на българската държавна администрация.

Семинар за конфликт на интереси

125 участници, в т.ч. секретари на общини, председатели на комисии, ръководители и служители в общински и районни администрации от цялата страна, присъстваха на безплатен семинар, който се проведе на 09.11.2018 г., в гр. Габрово,  в Конферентната зала на хотел “Мак”, само дни след 21 годишнината от учредяване на НАСО РБ.

Семинарът беше на тема „Правен режим на конфликта на интереси. Проверки на декларации и установяване на конфликт на интереси според Наредбата за организацията и реда за извършване на проверка на декларации и за установяване на конфликт на интереси“.

Форум на секретарите на общини, Албена`2018

На 01 Октомври 2018 г., к.к. Албена, х-л „Фламинго Гранд“, зала „Ара“ се проведе форум „Актуални въпроси в работата на секретарите на общини в Република България“. Събитието бе открито от г-жа София Янчева, председател на УС на Националната асоциация на секретарите на общини, секретар на община Благоевград и Златко Живков, член на УС на НСОРБ и кмет на община Монтана.

Фокусът на форума бe поставен върху предизвикателствата на 2019 година – ангажиментите на общинска администрация в преброяване на населението на България и предстоящите eвропейски и местни избори.

Информационна среща

СЕКРЕТАРИ НА ОБЩИНИ В ДИАЛОГ С ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ДЪРЖАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ ПО ВЪПРОСИ, СВЪРЗАНИ С ЕЛЕКТРОНИЗАЦИЯТА НА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ ПРОЦЕСИ

На 19 септември 2017 г. в гр. Банкя се проведе Информационна среща - семинар на тема: „Актуални въпроси свързани с електронизацията на административните процеси“, организиран от НАСО РБ и Европейски център по законодателство.

Ускореният процес на реализация на електронното правителство, предизвиква множество въпроси и затруднения на общинските администрации, свързани с динамичната промяна в нормативната

Участие в Годишната среща на местните власти, Албена`2016

От 06.10 до 08.10.2016 година в к.к. “Албена“ се проведе Годишната среща на местните власти. Независимо, че през тази година не бе организиран форум на секретарите на общини, членовете на асоциацията участваха активно при подготовката и провеждането на една от основните теми на първия панел на проявата – Общинските административни услуги – достъпни и удобни за гражданите и бизнеса. 

Модератор на дискусията по тази тема бе Делян Иванов – Секретар на Община Стара Загора и член на КС на НАСО РБ, а с много интересно поднесена презентация на тема „Анализ на докладите на общините за състоянието на

Практически дискусионен семинар на НАСО РБ

 

На 16 и 17 септември 2016 година по решение на УС на НАСО РБ се проведе практически  дискусионен семинар на тема „Предизвикателствата при произвеждането на избори и национален референдум“. Съгласно решението на УС практическият семинар се проведе на две места едновременно. В  Боженци  -  за секретарите от Северна България и в Стара Загора – за секретарите от Южна България. Темата на практическия семинар бе подготвена и поднесена от колегите Гюлтен Еминова и Маринела Пазвантова -  в Боженци и от Иванка Иванова и Кремена Събева -  в Стара Загора.

Форум на секретарите на общини по ИИСДА

След активни консултации с управителните органи на НАСО РБ, екипът на проекта на МС „Интегрираната информационна система на държавната администрация /ИИСДА/ – гаранция за прозрачност и ефективност”, съвместно с НАСО РБ организираха специализиран Форум на секретарите на общини по тази важна за всички общини тема. Форумът се проведе в края на месец ноември в парк-хотел "Москва", София, с подкрепата и на НСОРБ.

Представянето на основните теми стана с участието на Румяна Русева, ръководител на проекта, както и ръководители и експерти от Агенция „Съни Сити” и „Сиенсис” АД, разработили отделните модули на проекта. На разположение за

Форум на секретарите на общини, Албена`2013

На 14 октомври т.г., в рамките на програмата на ІХ Годишната среща на местните власти, при голям интерес, проведе своята работа традиционният Форум на секретарите на общини.

Броят на участниците надхвърли 70, в т.ч. секретари на общини, заместник кметове и директори на дирекции и началници на отдели и сектори на общински администрации от цялата страна. Този интерес беше очакван, предвид актуалността на предвидените за обсъждане въпроси. Под надслов „Актуални въпроси в работата на секретарите на общини.” в деловата програма на форума бяха обсъдени темите:

Форум на НАСО РБ в рамките на VІІІ Годишната среща на местните власти.

На 14 октомври, в рамките на деловата програма на VІІІ годишната среща на местните власти, при небивал интерес, проведе своята работа утвърдилият се вече като традиция Форум на секретарите на общини. Броят на участниците надхвърли 100 !!! В т.ч. 60 секретари на общини, над 25 кметове, заместник кметове и общински съветници и над 20 директори на дирекции и началници на отдели и сектори на общински администрации от цялата страна. Този интерес не беше случаен! Явно, той е бил предизвикан от актуалността на предвидените за обсъждане въпроси! Под надслов „Актуални въпроси в работата на общинските администрации – 2012 – 2013 г.” в деловата програма на