СЕКРЕТАРИ НА ОБЩИНИ В ДИАЛОГ С ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ДЪРЖАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ ПО ВЪПРОСИ, СВЪРЗАНИ С ЕЛЕКТРОНИЗАЦИЯТА НА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ ПРОЦЕСИ

На 19 септември 2017 г. в гр. Банкя се проведе Информационна среща - семинар на тема: „Актуални въпроси свързани с електронизацията на административните процеси“, организиран от НАСО РБ и Европейски център по законодателство.

Ускореният процес на реализация на електронното правителство, предизвиква множество въпроси и затруднения на общинските администрации, свързани с динамичната промяна в нормативната

Прочети още...

От 06.10 до 08.10.2016 година в к.к. “Албена“ се проведе Годишната среща на местните власти. Независимо, че през тази година не бе организиран форум на секретарите на общини, членовете на асоциацията участваха активно при подготовката и провеждането на една от основните теми на първия панел на проявата – Общинските административни услуги – достъпни и удобни за гражданите и бизнеса. 

Прочети още...

На 16 и 17 септември 2016 година по решение на УС на НАСО РБ се проведе практически  дискусионен семинар на тема „Предизвикателствата при произвеждането на избори и национален референдум“. Съгласно решението на УС  практическият семинар се проведе на две места едновременно. В  Боженци  -  за секретарите от Северна България и в Стара Загора – за секретарите от Южна България. Темата на практическия семинар бе подготвена и поднесена от колегите Гюлтен Еминова и Маринела Пазвантова -  в Боженци и от Иванка Иванова и Кремена Събева -  в Стара Загора.

Прочети още...

След активни консултации с управителните органи на НАСО РБ, екипът на проекта на МС „Интегрираната информационна система на държавната администрация /ИИСДА/ – гаранция за прозрачност и ефективност”, съвместно с НАСО РБ организираха специализиран Форум на секретарите на общини по тази важна за всички общини тема. Форумът се проведе в края на месец ноември в парк-хотел "Москва", София, с подкрепата и на НСОРБ.

Прочети още...

На 14 октомври т.г., в рамките на програмата на ІХ Годишната среща на местните власти, при голям интерес, проведе своята работа традиционният Форум на секретарите на общини.

Броят на участниците надхвърли 70, в т.ч. секретари на общини, заместник кметове и директори на дирекции и началници на отдели и сектори на общински администрации от цялата страна. Този интерес беше очакван, предвид актуалността на предвидените за обсъждане въпроси. Под надслов „Актуални въпроси в работата на секретарите на общини.” в деловата програма на форума бяха обсъдени темите:

Прочети още...

На 14 октомври, в рамките на деловата програма на VІІІ годишната среща на местните власти, при небивал интерес, проведе своята работа утвърдилият се вече като традиция Форум на секретарите на общини. Броят на участниците надхвърли 100 !!! В т.ч. 60 секретари на общини, над 25 кметове, заместник кметове и общински съветници и над 20 директори на дирекции и началници на отдели и сектори на общински администрации от цялата страна. Този интерес не беше случаен! Явно, той е бил предизвикан от актуалността на предвидените за обсъждане въпроси! Под надслов „Актуални въпроси в работата на общинските администрации – 2012 – 2013 г.” в деловата програма на форума бяха обсъдени темите:

Прочети още...

Национален форум по приложение на Изборния кодекс

Както беше планирано още по време на обученията за приложение на Изборния кодекс /ИК/, организирани от НСОРБ-Актив ЕООД, в партньорство с НАСО РБ, на 20 септември 2011 г. в хотел „Дедеман-Принцес”, София се проведе обобщаващ Национален форум „Общинската администрация в изборния процес”. 

Прочети още...

„Уважаеми Колеги,

Всеки от нас знае, че ако не дефинира целите си и не планира действията и средствата си, за да постигне тези цели, никой никога няма да е там, където би искал да бъде ...” Това е класически пример за стратегически мениджмънт, който всички ние практикуваме всеки ден в личния си живот. Вие сте хората, които освен личния си стратегически мениджмънт трябва да провеждате и стратегическия мениджмънт на българските общини, области и региони.....”

Прочети още...

На 14.10.2010 г. от 15:00 часа в Червената зала на х-л „Добруджа”, к.к. Албена бе организиран и проведе своята работа Форумът на секретарите на общини„Преброяване` 2011 и други актуални въпроси в работата на общините”. Той бе част от деловата програма на Седмата годишна среща на местните власти, ежегодно организирана от НСОРБ – най-мащабната и престижна проява за всички, работещи от своите позиции за силно и отговорно местно самоуправление в България.

Прочети още...

Facebook

SFbBox by website

logo title


sar
  Logo IPPM 2022