Становищата са публикувани и в Портала за децентрализация на МС, раздел "Национална асоциация на секретарите на общини в Република България". Повече информация може да прочетете от тук.

Становища:

Приложение на Административно процесуалния кодекс /АПК/, във връзка с  въвеждането на Комплексно административно обслужване /КАО/.

Изменение и допълнение на Закона за достъп до обществена информация /ЗДОИ/.

Facebook

SFbBox by website

logo title


sar
  Logo IPPM 2022