След направеното проучване на мненията на секретари на общини, членове на НАСО РБ, констатирахме, че има твърде голяма разнопосочност на отговорите по поставените въпроси, свързани с предложения ЗИД на ЗДСл, публикуван на Портала за обществени консултации на 01.02.2016 г. и това е обяснимо! То се дължи, от една страна - на уникалността на условията във всяка малка, средна или голяма община, а от друга - с липсата на условия за унифицирано приложение на ЗДСл на централно и местно ниво.

Прочети още...

Във връзка със спешно запитване за становище по представения проект за ЗИД на ЗГР, НАСО РБ проведе блиц-кампания за проучване на мнението на секретарите на общини - членове на асоциацията, както и ръководители и експерти от общинските звена "ГРАО". По-долу прилагаме нашите предложения, съпроводени със съответните мнения, съображения, мотиви и проблемни въпроси, както следва:

Прочети още...

Становищата са публикувани и в Портала за децентрализация на МС, раздел "Национална асоциация на секретарите на общини в Република България". Повече информация може да прочетете от тук.

Прочети още...

Facebook

SFbBox by website

logo title


sar
  Logo IPPM 2022