От 01.01.2017 г. новият Изпълнителен директор на Националната асоциация на секретарите на общини в Република България е г-жа Наталия Христова. Тя спечели конкурс от два етапа - предварителен подбор по документи и оценка на представената програма за работа с интервю, от Комисия за провеждане на конкурса. Изборът й е направен от членовете на Управителния съвет на асоциацията на заседание през м. Декември в гр. Попово.

Професионалният й опит е 12 години в местната власт, от които пет години като Секретар на община Кнежа.

 

По образование е магистър-психолог. Завършила е и магистратура „Управление на администрацията” в СУ „Св. Климент Охридски”. В момента учи „ПРАВО” във ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“.

Притежава сертификати, както от Национално висше училище по администрация, ENA Франция: Модулна програма „Управление, ориентирано към резултати”, така и редица други в различни области за развитие.

Притежава дългогодишен опит в управлението на множество проекти по Оперативни програми на ЕС.

Facebook

SFbBox by website

logo title


sar
  Logo IPPM 2022