На 22.02.2017 г., в гр. Карнобат се проведе шестото редовно разширено заседание на УС на НАСО РБ.

В заседанието взеха участие членовете на УС: София Янчева, Ангелина Топчиева, Сезгин Бекир, Божидар Кънчев, Владимир Иванов, Иванка Иванова и Кремена Събева. 

Отсъстваха Мина Илиева, Дарина Колишева, Мариус Конов и Румяна Дъчева – членове на УС.

В заседанието взеха участие Делян Иванов, Ивона Кънчева-Савова, Христо Христозов, Гюлтен Еминова-членове на КС и Наталия Христова, Изпълнителен директор.

Прочети още...

От 01.01.2017 г. новият Изпълнителен директор на Националната асоциация на секретарите на общини в Република България е г-жа Наталия Христова. Тя спечели конкурс от два етапа - предварителен подбор по документи и оценка на представената програма за работа с интервю, от Комисия за провеждане на конкурса. Изборът й е направен от членовете на Управителния съвет на асоциацията на заседание през м. Декември в гр. Попово.

Професионалният й опит е 12 години в местната власт, от които пет години като Секретар на община Кнежа.

Прочети още...

На 08.12.2016 г., в гр. Попово се проведе петото редовно разширено заседание на УС на НАСО РБ.

В заседанието взеха участие членовете на УС: София Янчева, Мина Илиева, Сезгин Бекир, Божидар Кънчев, Владимир Иванов, Дарина Колишева, Кремена Събева, Иванка Иванова, Ангелина Топчиева и Румяна Дъчева. 

Отсъства по уважителни причини членът на УС -  Мариус Конов.

В заседанието взеха участие и Гюлтен Еминова, Ивона Кънчева-Савова - членове на КС и Иван Жеков - ВРИД Изпълнителен директор.

Прочети още...

Националната асоциация на секретарите на общини в Република България /НАСО РБ/ изразява своята съпричастност към трагедията, сполетяла жителите на Община Хитрино. На извънредно е-заседание, на 12.12.2016 г., Управителния съвет /УС/ на ​НАСО РБ взе решение за отпускане на целева помощ за пострадалите семейства от Хитрино в размер на 3000 лева.​ Решението бе взето единодушно след проведено електронно гласуване, в което се включиха всички членове на УС.

Утвърдената сума бе преведена незабавно по специално откритата за набиране на помощи сметка.

Уважаеми колеги,

Скъпи приятели,

На 31 октомври 1997 г. в Плевен се състоя Учредителното събрание на Националната асоциация на секретарите на общини в Република България /НАСО РБ/. Тогава 62 ентусиасти - секретари на общини поставиха началото на първата българска професионална неправителствена организация в сферата на местното самоуправление. През годините, въпреки превратностите на времето, стотици секретари на общини, членове на асоциацията, допринасяха за нейното изграждане и развитие. И ето, вече 19 години, с усилия и постоянство, НАСО РБ се развива, укрепва и утвърждава, в помощ и за доброто на своите членове и техните общини.                                          

Прочети още...

За 2016 г., в периода от месец януари до месец май, освен заседанието в Севлиево, проведено на 14 януари, за което вече публикувахме информация, бяха проведени още няколко заседания, както следва:

В началото на месец март, в с. Боженци, се проведе дванадесетото редовно разширено заседание на УС.

Прочети още...

На 14 януари 2016 г. бе проведено единадесетото редовно разширено заседание на УС на НАСО РБ, с любезното съдействие на колегата Румяна Дъчева, в качеството й на нов секретар на община Севлиево, член на УС на НАСО РБ.

Г-н Иван Иванов, кмет на община Севлиево, в качеството му на домакин, отправи приветствие към участниците в заседанието. Той сподели впечатленията си от местните избори и, за съжаление, за „промените”, които настъпват в местните администрации след тях.

Прочети още...

Скъпи колеги и приятели!

Поздравяваме Ви с Новата 2016 година!

На всички Вас и Вашите семейства желаем

много здраве, много щастие, много късмет,

много обич, много успехи, много пари

и свободно време, за да им се насладите

в една по-добра 2016 година!!!

От екипа на НАСО РБ

П О С Л А Н И Е   Н А   Н А С О   Р Б 

към всички настоящи и бъдещи секретари на общини/райони,

кметове на общини/райони, държавни институции и партньори,

работещи в областта на местните власти в Република България

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

УВАЖАЕМИ ПАРТНЬОРИ,

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

     Ние, членовете на Националната асоциация на секретарите на общини в Република България /НАСО РБ/, се обръщаме към Вас, за да Ви информираме до къде сме стигнали, какъв опит сме натрупали, какви предизвикателства ни очакват, като храним искрена надежда, че Вие ще продължите и ще надграждате върху постигнатото, за по-ефективно местно самоуправление и по-голяма удовлетвореност на гражданите - най-важният измерител на нашите усилия.

Прочети още...

На 12 ноември 2015 г. се проведе десетото редовно разширено заседание на УС на НАСО РБ. То бе подготвено с любезното съдействие на домакините - колегата Мина Илиева, секретар на община Велико Търново, член на УС на НАСО РБ и, персонално, г-н Даниел Панов, кмет на община Велико Търново, член на УС на НСОРБ. В заседанието, освен членовете на УС и КС, взе участие и колегата Маринела Пазвантова – Сухиндол. В последния момент преди заседанието, поради проявен интерес и желание, в работата му се включиха г-жа Румяна Русева, Ръководител на проект ИИСДА – гаранция за прозрачност и ефективност” и...

Прочети още...

Търси

Език

Facebook

SFbBox by website

logo title


sar
Logo IPPM 2018

Фирми - Партньори

 

lirex


 d bank


baltov