Съставители на специализираните издания са екипи от членове на асоциацията - водещи секретари на общини, съвместно, при необходимост, с външни консултанти или партньорски организации.
Тематичната насоченост се определя от актуалните професионални потребности на членовете на сдружението.
Към 2008 г. са издадени сборници и наръчници по протокол и протоколно обслужване на дейностите на общините; документооборот; организационно-техническа подготовка на избори, в по две издания, с общ тираж над 4000 екз.
При необходимост, се предвижда актуализиране на изданията и разпространение сред членовете на сдружението.

Facebook

SFbBox by website

logo title


sar
  Logo IPPM 2022