Подобен тип дейности се организират периодично, съобразно актуалните потребности на членовете на сдружението. Подготовката, провеждането и оценката на резултатите от тези дейности става по методика на НАСО РБ по проекти или със собствени ресурси на асоциацията.

Facebook

SFbBox by website

logo title


sar
  Logo IPPM 2022