Садово (Пд) - Секретар

Садово (Пд) - Секретар

Адрес на общината: ул. ''Иван Вазов'' 2 
Мобилен телефон:  
Служебен телефон: 03118/ 23 15 
Факс: 25 00 
Е-mail: