Индекс на статията

Глава шеста - ЗВАНИЯ И ОТЛИЧИЯ

Чл. 35. (1) Сдружението, по предложение на Управителния съвет и с решение на Общото събрание, може да удостоява със звания и отличия свои бивши и настоящи членове, както и други физически и юридически лица, допринесли с дейността си за осъществяване на целите му.

(2) Званията и отличията са както следва:

  1. почетен член на НАСО РБ;
  2. почетна грамота;
  3. благодарствена грамота.

Чл. 36. (1) Със званието „Почетен член на НАСО РБ“ се удостояват физически лица, които имат изключителни заслуги и цялостен принос за развитие на сдружението.

(2) Удостоените със званието „Почетен член” имат всички права по чл. 10 от Устава с изключение на тези по т. 1, т. 2 и т.5 от същия член.

(3) С „Почетна грамота“ се отличават членове на сдружението, които имат конкретно постижение с принос за постигане на целите на НАСО РБ.

(4) С „Благодарствена грамота“ се отличават физически или юридически лица, които са оказали подкрепа при извършвани от сдружението дейности, дарители или партньори на НАСО РБ.

Facebook

SFbBox by website

logo title


sar
  Logo IPPM 2022