На 17 ноември 2022 г., в гр. София, Националната асоциация на секретарите на общини в Република България ще чества 25 години от своето учредяване.

По този повод, на 18.08.2022 г. се проведе първата работна среща на екипа за подготовка на тържественото отбелязване на годишнината.  

Домакин на срещата беше Румяна Дъчева, секретар на Община Севлиево и заместник-председател на УС на НАСО РБ. В работата взеха участие: Кремена Събева, секретар на Община Карбонат и заместник-председател на УС на НАСО РБ, изпълнителният директор Силвия Даскалова, бившият изпълнителен директор Васил Панчаров, както и членовете на Управителния съвет на Асоциацията: Зихни Дурмуш, секретар на Община Момчилград и Мария Найденова, секретар на Община Ценово.

Всички присъстващи бяха поздравени от кмета на Община Севлиево д-р Иван Иванов, който им пожела успех в подготовката на празника и предстоящите парламентарни избори, основна отговорност на секретарите на общини по отношение на организационната и техническа част.

По време на работната среща бяха разгледани въпроси относно концепцията, дневния ред и програмата на събитието, което ще бъде под мотото „НАСО РБ - нашето минало, настояще и бъдеще“, както и предстоящи дейности и детайли по неговото провеждане.

Facebook

SFbBox by website

logo title


sar
  Logo IPPM 2022