Представяне

Националната асоциация на секретарите на общини в Република България /НАСО РБ/ е учредена на 31 октомври 1997 г. в съответствие с принципите на Конституцията на Република България, ЗЛС и ЗМСМА. Асоциацията е организация с идеална цел и функционира на принципа на доброволността на своите членове.

НАСО РБ е регистрирана по ЗЛС с решение на Габровски окръжен съд № 12 от 08.12.1997 г.

В съответствие със ЗЮЛНЦ, с Решение на Габровски окръжен съд № 1407 от 19.11.2001 г. НАСО РБ е пререгистрирана като юридическо лице с нестопанска цел - Сдружение за осъществяване на дейност в обществена полза.
Основна цел на Асоциацията е реализиране на ефективно местно самоуправление в Република България и отстояване на професионалните интереси на членовете на НАСО РБ.

За постигане на своите цели Асоциацията:

  • Представлява интересите на своите членове пред органите на законодателната и изпълнителната власт, имащи отношение към проблемите на местното самоуправление и местната администрация;
  • Разработва предложения за промяна и усъвършенстване на нормативната уредба в областта на местното самоуправление и местната администрация;
  • Подпомага своите членове, като оказва съдействие при информационното осигуряване и организационно-техническото осъществяване на дейността им;
  • Участва в организирането на национална система за обучение и квалификация на кадрите на местната администрация, както и в разработването и реализирането на програми за обучение, в съответствие с потребностите на своите членове;
  • Осъществява контакти и взаимодействие със сродни организации в страната и в чужбина. Членува в международни сдружения, чиято дейност е свързана с местното самоуправление и местната администрация;
  • Координира дейността на членовете при осъществяване на съвместни прояви.

Право да бъде член на НАСО РБ има всеки секретар на община/район, който приема устава, целите и задачите на Сдружението.

Учредители на Асоциацията са 62 секретари на общини. 

Априлци  Габриела Иванова Бакалова
Балчик  Любомир Николов Лефтеров
Батак  Мария Ангелова Коралиева
Белене  Яна Илиева Илиева
Борово  Иванка Василева Новакова
Ботевград  Иван Благоев Иванов
Бяла  Милка Иванова Димитрова
Велико Търново  Димитър Николов Димитров
Ветово  Росен Иванов Райков
Видин  Орлин Костадинов Василев
Враца  Петър Тодоров Ангелов
Габрово  Цветан Маринов Нанов
Димитровград  Господин Тончев Тонев
Добрич  Детелина Кирилова  Николова
Добричка  Тошко Димов Петков
Долна Митрополия  Илка Алексиева Пълева
Долни Дъбник  Петя Андреева Илиева
Дряново  Ваня Минчева Стоянова
Елин Пелин  Милко Маринов Иванов
Етрополе  Тодорка Драганова Петрова
Искър  Маргарита Цветкова Кунчева
Казанлък  Катя Димитрова Киликчиева
Кайнарджа  Живко Спасов Крушаров
Карлово  Димитър Манчев Кацев
Костенец  Йорданка Любенова Величкова
Кресна  Петър Галчев Галчев
Крушари  Минчо Калев Керчев
Кюстендил  Георги Любенов Сотиров
Ловеч  Соня Василева Христова
Лозница  Закир Хашимов Ахмедов
Малко Търново  Марияна Александрова Богоева
Минерални Бани  Мустафа Зинал Хасан
Монтана  Стефан Димитров Стефанов
Мъглиж  Иван Велков Велков
Никопол    Анелия Кирилова Димитрова
Нова Загора  Ирина Иванова Аврамова
Павел Баня  Рачо Димитров Пашов
Павликени  Румяна Йорданова Сиракова
Панагюрище  Неделчо Луков Кръстев
Перник  Сергей Петров Цветков
Плевен  Петьо Борисов Петков
Поморие  Сиана Димитрова Станкова
Попово  Иван Стоянов Иванов
Правец  Пенка Димитрова Ралчева
Радомир  Денчо Димитров Николов
Раднево  Тонка Дилева Божкова
Разград  Кина Дякова Маринова
Русе  Татяна Тодорова Георгиева
Свищов  Юлия Петрова Йозова
Севлиево  Елена Христова Георгиева
Силистра  Желязко Димитров Димитров
Сливен  Добри Петров Добрев
Стара Загора  Евгени Георгиев Желязков
Твърдица  Светлана Иванова Йорданова–Дякова
Тервел  Иван Митев Грозев
Тетевен  Цецка Димитрова Петкова
Троян  Цеца Иванова Цанева
Угърчин  Цвятко Христов Райков
Хасково  Апостол Христов Апостолов
Ценово  Красимир Кирилов Танев
Червен  Бряг  Иванка Димитрова Петрова
Шабла Тодор Атанасов Димитров