На 10.09.2019 г., в гр. Кърджали, се проведе редовно заседание на УС на НАСО РБ.

В заседанието взеха участие: Божидар Кънчев, заместник-председател на УС, Сезгин Бекир, заместник-председател на УС, Иванка Иванова, Кремена Красимирова, Мариян Паскалев, Севдалина Джамбазка, Румяна Дъчева, членове на УС. 

Прочети още...

На 23.07.2019 г., в гр. София, се проведе редовно заседание на УС на НАСО РБ.

В заседанието взеха участие: София Янчева, председател на УС, Сезгин Бекир, заместник-председател на УС, Божидар Кънчев, заместник-председател на УС, Иван Борисов, Иванка Иванова, Кремена Красимирова, Севдалина Джамбазка, Румяна Дъчева, членове на УС. 

Прочети още...

На 18.04.2019 г., в гр. Пловдив, се проведе заседание на УС на НАСО РБ.

В заседанието взеха участие: София Янчева, Председател на УС, Божидар Кънчев, Заместник-председател на УС, Сезгин Бекир, Заместник-председател на УС, Иван Борисов, Соня Георгиева, Иванка Иванова, Кремена Красимирова, Мариян Паскалев, Севдалина Джамбазка и Румяна Дъчева, членове на УС.

Прочети още...

На 17.04.2019 г., в гр. Пловдив, се проведе редовно заседание на УС на НАСО РБ.

София Янчева, Председател на УС, Божидар Кънчев, Заместник-председател на УС, Сезгин Бекир, Заместник-председател на УС, Иван Борисов, Соня Георгиева, Кремена Красимирова, Мариян Паскалев, Севдалина Джамбазка, Ангелина Топчиева и Румяна Дъчева, членове на УС.

Прочети още...

На 06.03.2019 г., в гр. София, се проведе редовно заседание на УС на НАСО РБ.

В заседанието взеха участие: София Янчева, председател на УС, Божидар Кънчев, заместник-председател на УС, Иван Борисов, Мариян Паскалев, Кремена Красимирова, Румяна Дъчева, Севдалина Джамбазка, Ангелина Топчиева, Соня Георгиева и Иванка Иванова, членове на УС. 

Отсъства: Сезгин Бекир, заместник-председател на УС.

Прочети още...

На 08.02.2019 г., в гр. Стара Загора, се проведе първото за 2019 г. редовно заседание на УС на НАСО РБ.

В заседанието взеха участие: София Янчева, Председател на УС, Сезгин Бекир, Заместник-председател на УС, Иван Борисов, Иванка Иванова, Кремена Красимирова, Мариян Паскалев, Севдалина Джамбазка, Ангелина Топчиева и Румяна Дъчева, членове на УС.

Прочети още...

Скъпи колеги и приятели,

ВЕСЕЛИ КОЛЕДНИ И НОВОГОДИШНИ ПРАЗНИЦИ!

Нека настъпващата 2019 година донесе на всички здраве и щастие, вдъхновение и повече реализирани каузи!

 

Екип на НАСО РБ

На 15.11.2018 г., в гр. Добрич, се проведе петото редовно заседание на Управителния съвет на НАСО РБ.

В заседанието взеха участие членовете на УС: София Янчева, Иван Борисов, Мариян Паскалев, Кремена Красимирова, Румяна Дъчева, Севдалина Джамбазка и Соня Георгиева. Отсъстваха: Сезгин Бекир, Божидар Кънчев, Заместник председатели на УС; Ангелина Топчиева и Иванка Иванова членове на УС.

В заседанието участваха Гюлтен Еминова, член на КС на НАСО РБ и Силвия Даскалова, Изпълнителен директор.

Прочети още...

Днес, 12 октомври, е Денят на българската община.
В Държавен вестник на 12 октомври 1882 г. е публикуван първият Закон за общините и градското управление, който регламентира устройството и дейността на местните органи на държавната власт в Княжество България.
Идеята за установяване и разгръщане на местното самоуправление е заложена още в първата демократична Конституция на самостоятелната българска държава – Търновската, приета на 16 април 1879 г. - Глава 1, чл. 3 - “Територията административно се дели на окръжия, околии и общини.”

Прочети още...

1. Организационно и институционално укрепване на  НАСО РБ.

1.1 Привличане на нови членове, както и извършване преценка на необходимостта от актуализиране размера на членския внос.

1.2 Повишаване и разширяване влиянието на НАСО РБ сред колегите, чрез подобряване на контактите между тях, и тези между управителните органи и членовете.

1.3 Създаване на увереност за стабилност и висок професионализъм сред членовете на НАСО РБ, приоритетно решаване на проблемите на колегите чрез своевременно предоставяне на професионална помощ от членовете на УС, включително чрез използване на външни експерти.

Прочети още...

Търси

Език

Facebook

SFbBox by website

logo title


sar
Logo IPPM 2018

Фирми - Партньори

 

lirex


 d bank


baltov