На своето първо заседание, състояло се на 01.09.2020 г. непосредствено след приключване на ХХIX ОС на НАСО РБ, обновеният УС избра за заместник-председател на НАСО РБ г-жа Румяна Дъчева – секретар на Община Севлиево.

 

На 17.06.2020 г. от 15.00 ч., в Конферентна зала на Община Пловдив, се проведе разширено заседание на УС на НАСО РБ.

В заседанието взеха участие: София Янчева, председател на УС, Божидар Кънчев, заместник-председател на УС, Сезгин Бекир, заместник-председател на УС, Ангелина Топчиева, Севдалина Джамбазка, Иван Борисов, Кремена Красимирова, Мариян Паскалев, Румяна Дъчева и Иванка Иванова, членове на УС.  

Отсъства Соня Георгиева, член на УС.

Прочети още...

На 13.02.2020 г. /четвъртък/ от 14:00 часа, в с. Лесидрен се проведе редовно разширено заседание на УС на НАСО РБ.

В заседанието взеха участие: София Янчева, председател на УС, Божидар Кънчев, заместник-председател на УС, Иван Борисов, Иванка Иванова, Кремена Красимирова, Мариян Паскалев и Румяна Дъчева, членове на УС. 

Отсъстваха следните членове на УС: Сезгин Бекир, заместник-председател на УС, Ангелина Топчиева, Севдалина Джамбазка и Соня Георгиева.

Прочети още...

 

Уважаеми колеги и приятели,

ВЕСЕЛИ КОЛЕДНИ И НОВОГОДИШНИ  ПРАЗНИЦИ!

Нека настъпващата 2020 година донесе на всички много здраве и щастие, професионална реализация и успех, духовна хармония и обич!

БЛАГОДАРИМ, ЧЕ БЯХТЕ ЧАСТ ОТ НАШАТА 2019 ГОДИНА!

От УС, КС и Екипа на Н А С О  Р Б

На 10.12.2019 г., в гр. Габрово, се проведе редовно разширено заседание на УС на НАСО РБ.

В заседанието взеха участие: София Янчева, председател на УС, Божидар Кънчев, заместник-председател на УС, Иван Борисов, Иванка Иванова, Кремена Красимирова, Севдалина Джамбазка и Румяна Дъчева, членове на УС. 

Отсъстваха следните членове на УС: Сезгин Бекир, заместник-председател на УС, Ангелина Топчиева, Мариян Паскалев и Соня Георгиева.

Прочети още...

На 10.09.2019 г., в гр. Кърджали, се проведе редовно заседание на УС на НАСО РБ.

В заседанието взеха участие: Божидар Кънчев, заместник-председател на УС, Сезгин Бекир, заместник-председател на УС, Иванка Иванова, Кремена Красимирова, Мариян Паскалев, Севдалина Джамбазка, Румяна Дъчева, членове на УС. 

Прочети още...

На 23.07.2019 г., в гр. София, се проведе редовно заседание на УС на НАСО РБ.

В заседанието взеха участие: София Янчева, председател на УС, Сезгин Бекир, заместник-председател на УС, Божидар Кънчев, заместник-председател на УС, Иван Борисов, Иванка Иванова, Кремена Красимирова, Севдалина Джамбазка, Румяна Дъчева, членове на УС. 

Прочети още...

На 18.04.2019 г., в гр. Пловдив, се проведе заседание на УС на НАСО РБ.

В заседанието взеха участие: София Янчева, Председател на УС, Божидар Кънчев, Заместник-председател на УС, Сезгин Бекир, Заместник-председател на УС, Иван Борисов, Соня Георгиева, Иванка Иванова, Кремена Красимирова, Мариян Паскалев, Севдалина Джамбазка и Румяна Дъчева, членове на УС.

Прочети още...

На 17.04.2019 г., в гр. Пловдив, се проведе редовно заседание на УС на НАСО РБ.

София Янчева, Председател на УС, Божидар Кънчев, Заместник-председател на УС, Сезгин Бекир, Заместник-председател на УС, Иван Борисов, Соня Георгиева, Кремена Красимирова, Мариян Паскалев, Севдалина Джамбазка, Ангелина Топчиева и Румяна Дъчева, членове на УС.

Прочети още...

На 06.03.2019 г., в гр. София, се проведе редовно заседание на УС на НАСО РБ.

В заседанието взеха участие: София Янчева, председател на УС, Божидар Кънчев, заместник-председател на УС, Иван Борисов, Мариян Паскалев, Кремена Красимирова, Румяна Дъчева, Севдалина Джамбазка, Ангелина Топчиева, Соня Георгиева и Иванка Иванова, членове на УС. 

Отсъства: Сезгин Бекир, заместник-председател на УС.

Прочети още...

Търси

Език

Facebook

SFbBox by website

logo title


sar
Logo IPPM 2018