На 01.09.2020 г. в гр. Хисаря, след проведена в съответствие с Устава на НАСО РБ процедура, ХХIX ОС на НАСО РБ избра своя нов председател на УС.

Г-жа Валя Радева ще довърши четири годишния мандат 2018-2022 г. на избрания от ХХVII Отчетно-изборно общо събрание на НАСО РБ председател на УС.

Предстои подаване на заявление до Агенция по вписванията - Търговски регистър и регистър на ЮЛНЦ, относно промяна в обстоятелствата по отношение на представляващия НАСО РБ.

Прочети още...

На 01 септември 2020 г. /вторник/, в Конферентна зала на хотел "Аугуста SPA", гр. Хисаря, се проведе ХХIX отчетно-изборно Общо събрание на НАСО РБ, при следния

ДНЕВЕН РЕД :

1. Приемане на нови членове на НАСО РБ.

2. Приемане на доклад за дейността на НАСО РБ и отчет на УС за 2019 г.

3. Приемане на отчет за дейността на КС за 2019 г.

4. Приемане на финансов отчет и отчет за изпълнение на бюджет 2019 г.

Прочети още...

Уважаеми колеги и приятели,

Имаме удоволствието да Ви поканим за участие в отчетно-изборното ХХIX Общо събрание /ОС/ на НАСО РБ. Заседанието на ХХIX ОС ще се проведе на 01 септември 2020 г. /вторник/ в Конферентна зала „Аугуста“ на Аугуста SPA хотел, гр. Хисаря от 14:00 часа, при следния

ДНЕВЕН РЕД :

1. Приемане на нови членове на НАСО РБ.

2. Приемане на доклад за дейността на НАСО РБ и отчет на УС за 2019 г.

Прочети още...

Уважаеми колеги,

Днес,  13.03.2020 г., без да бъде провеждано присъствено заседание, чрез гласуване по електронен път, във връзка със създалата се обстановка в страната, свързана с разпространението на COVID-19 и превантивните мерки за ограничаване на разпространението на инфекцията, препоръките на Министерство на здравеопазването и Националния оперативен щаб за предотвратяване разпространението на COVID-19, обявеното с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание на Република България извънредно положение в страната и свързаните с него мерки за ограничаване на пътуванията, провеждането на заседанията, работните групи и други прояви, УС на НАСО РБ взе следното

РЕШЕНИЕ:

Отменя провеждането на ХХIX отчетно-изборно Общо събрание на НАСО РБ, свикано с Решение на УС от 13.02.2020 г., на 02.04.2020 г., от 14:00 часа, в конферентна зала „Аугуста“ на Аугуста SPA хотел, гр. Хисаря.
 
За новата дата, на която ще се проведе ХХIX отчетно-изборно Общо събрание на НАСО РБ ще бъдете своевременно уведомени.
 
Бъдете здрави и лека работа!

Уважаеми колеги и приятели,

Имаме удоволствието да Ви поканим за участие в отчетно-изборното ХХIX Общо събрание /ОС/ на НАСО РБ. Заседанието на ХХIX ОС ще се проведе на 02 април 2020 г. /четвъртък/ в Конферентна зала „Аугуста“ на Аугуста SPA хотел, гр. Хисаря от 14:00 часа, при следния

Прочети още...

На 18 април 2019 г. /четвъртък/, в конферентната зала на „Империал Пловдив Хотел & СПА”, гр. Пловдив, се проведе ХХVIII ОС на НАСО РБ, при следния

ДНЕВЕН РЕД :

1. Приемане на нови членове на НАСО РБ.

2. Приемане на доклад за дейността на НАСО РБ и отчет на УС за 2018 г.

3. Приемане на отчет за изпълнение на бюджет 2018 г.

4. Приемане на отчет за дейността на КС за 2018 г.

Прочети още...

С Решение № 22 от 06.03.2019 г. на Управителния съвет е свикано редовното ХХVIII Общо събрание /ОС/ на НАСО РБ, което ще се проведе на 18 април 2019 г. /четвъртък/ в конферентната зала на „Империал Пловдив Хотел & СПА” ****, гр. Пловдив от 14:00 часа, при следния

ДНЕВЕН РЕД :

1. Приемане на доклад за дейността на НАСО РБ и отчет на УС за 2018 г.

2. Приемане на отчет за изпълнение на бюджет 2018 г.

Прочети още...

На 19-ти април в град Пловдив се проведе Отчетно-изборно ХХVII Общо събрание /ОС/ на Националната асоциация на секретарите на общини в Република България. Големият форум стартира точно в 14.00 часа в Парк-хотел „Санкт Петербург“ с химна на България и химна на Европа, при дневен ред включващ приемането на нови членове, отчет за работата на Управителния съвет /УС/ и Контролния съвет /КС/ за 2017 г., финансов отчет за 2017 г., проект на бюджет за 2018 г., избор на членове на УС и КС, избор на Председатели на УС и КС.

Прочети още...

Уважаеми колеги и приятели,

Имаме удоволствието да Ви поканим за участие в Отчетно-изборното ХХVІІ Общо събрание на НАСО РБ. То ще се проведе на 19 април 2018 г. /четвъртък/ в хотел „Санкт Петербург” ****, гр. Пловдив от 14:00 часа, при следния

ДНЕВЕН РЕД :

1. Доклад на Мандатната комисия /МК/.

2. Приемане на нови членове на НАСО РБ.

Прочети още...

Търси

Език

Facebook

SFbBox by website

logo title


sar
Logo IPPM 2018