Успешно приключи ХХXIV редовно Общо събрание на НАСО РБ

На 18 април 2024 г., в гр. Пловдив, парк хотел „Санкт Петербург“, конферентна зала "Пълдин“, се проведе ХХXIV редовно Общо събрание /ОС/ на Националната асоциация на секретарите на общини в Република България /НАСО РБ/, при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Приемане на нови членове на НАСО РБ.

Покана за ХХXIV Общо събрание на НАСО РБ

Уважаеми членове на НАСО РБ,

Имаме удоволствието да Ви поканим за участие в редовното ХХXIV Общо събрание /ОС/ на Националната асоциация на секретарите на общини в Република България /НАСО РБ/, което ще се проведе от 14.00 ч. на 18 април 2024 г. в гр. Пловдив, парк хотел "Санкт Петербург", конферентна зала "Пълдин“, при следния

ДНЕВЕН РЕД:

Успешно приключи ХХXIII редовно Общо събрание на НАСО РБ

На 11 май 2023 г. /четвъртък/, в с. Старосел, Тракийска резиденция „Старосел“, конферентна зала "Терес“, се проведе ХХXIII редовно Общо събрание /ОС/ на НАСО РБ, при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Приемане на нови членове на НАСО РБ.

2. Приемане на доклад за дейността на НАСО РБ и отчет на УС за 2022 г.

Покана за ХХXIII Общо събрание на НАСО РБ

Уважаеми членове на НАСО РБ,

Имаме удоволствието да Ви поканим за участие в редовното ХХXIII Общо събрание /ОС/ на НАСО РБ, което ще се проведе от 14.00 ч. на 11 май 2023 г. в с. Старосел, Тракийска резиденция „Старосел“, конферентна зала "Терес“, при следния

ДНЕВЕН РЕД:

Тържествено ХХХІІ Общо събрание - 25 години НАСО РБ

На 17 ноември 2022 г. /четвъртък/, от 14.30 ч., в конферентна зала „Опера 1“ на Астория Гранд Хотел, гр. София, се проведе Тържественото ХХXII Общо събрание на Националната асоциация на секретарите на общини в Република България /НАСО РБ/, при следния

ДНЕВЕН РЕД :

1. Удостояване със звания и отличия на НАСО РБ - връчване на плакети на почетните членове и грамоти на отличените.

Покана за Тържествено ХХXIІ Общо събрание на НАСО РБ

Уважаеми членове на НАСО РБ,

Имаме удоволствието да Ви поканим за участие в Тържественото ХХХІI Общо събрание на НАСО РБ, което ще се проведе на 17 ноември 2022 г. /четвъртък/ в конферентна зала „Опера 1“ на „Астория Гранд Хотел“, гр. София, от 14:30 часа, при следния

ДНЕВЕН РЕД:

Работна среща за подготовка на тържественото Общо събрание - 25 години НАСО РБ

На 17 ноември 2022 г., в гр. София, Националната асоциация на секретарите на общини в Република България ще чества 25 години от своето учредяване.

По този повод, на 18.08.2022 г. се проведе първата работна среща на екипа за подготовка на тържественото отбелязване на годишнината.  

Домакин на срещата беше Румяна Дъчева, секретар на Община Севлиево и заместник-председател на УС на НАСО РБ.

Успешно приключи ХХXI отчетно-изборно Общо събрание на НАСО РБ

На 12 май 2022 г. /четвъртък/, в гр. Стара Загора, в конферентната зала на хотел „Мериан Палас“, се проведе ХХXI отчетно-изборно Общо събрание /ОС/ на НАСО РБ, при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Приемане на нови членове на НАСО РБ.

2. Приемане на доклад за дейността на НАСО РБ и отчет на УС за 2021 г.

Покана за ХХXI отчетно-изборно Общо събрание на НАСО РБ

Уважаеми членове на НАСО РБ,

Имаме удоволствието да Ви поканим за участие в редовното отчетно-изборно ХХXI Общо събрание /ОС/ на НАСО РБ, което ще се проведе от 14.00 ч. на 12 май 2022 г. /четвъртък/, в гр. Стара Загора, конферентна зала в хотел „Мериан Палас“, при следния

ДНЕВЕН РЕД:

Успешно приключи ХХX редовно Общо събрание на НАСО РБ

На 03 юни 2021 г. /четвъртък/, в конферентна зала „Олимпия“ на х-л Орфей, к.к. „Пампорово“, се проведе ХХX редовно Общо събрание на НАСО РБ, при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Приемане на нови членове на НАСО РБ.

2. Приемане на доклад за дейността на НАСО РБ и отчет на УС за 2020 г.