Тържествено ХХХІІ Общо събрание - 25 години НАСО РБ

Тържествено ХХХІІ Общо събрание - 25 години НАСО РБ

На 17 ноември 2022 г. /четвъртък/, от 14.30 ч., в конферентна зала „Опера 1“ на Астория Гранд Хотел, гр. София, се проведе Тържественото ХХXII Общо събрание на Националната асоциация на секретарите на общини в Република България /НАСО РБ/, при следния

ДНЕВЕН РЕД :

1. Удостояване със звания и отличия на НАСО РБ - връчване на плакети на почетните членове и грамоти на отличените.

2. Приемане на нови членове на НАСО РБ.

3. „НАСО РБ – нашето минало, настояще и бъдеще“ – постижения и поводи за гордост, предизвикателства и поглед към бъдещето.

4. Разни.

На заседанието на най-висшия орган на НАСО РБ присъстваха  над 140 секретари на общини/райони – членове, кандидат-членове на НАСО РБ, учредители и гости, а поводът беше отбелязване на 25 години от учредяване на Асоциацията.

Началото на събитието под мотото „НАСО РБ – нашето минало, настояще и бъдеще“ беше дадено от Валя Радева - председател на УС на НАСО РБ. Заместник-кметът на Столична община - Ралица Стоянова, в качеството на символичен домакин, приветства участниците в събитието. 

Официални гости на Общото събрание на НАСО РБ бяха: Лилия Христова - обществен посредник на Столична община, Стоян Цонев - началник на отдел „Бюджетен и проектен контрол“, Министерство на електронното управление, Силвия Георгиева - изпълнителен директор на Националното сдружението на общините в Република България, Венцислав Спирдонов - председател на Управителния съвет и Делян Дамяновски - изпълнителен директор на Националната асоциация на председателите на общински съвети в Република България, Диана Димитрова - председател на Управителния съвет на Асоциацията на специалистите по комуникации в общините, Мариела Петрова - изпълнителен Директор на Регионално сдружение на общини "Централна Стара Планина", Георги Петров - изпълнителен директор на Форум гражданско участие, Здравко Сечков - изпълнителен директор на Фондация за реформа в местното самоуправление, Петя Донова - управител на "Институт за управление на програми и проекти" ООД, Иван Тодоров, Дирекция „Административно-правно и  финансово-стопанско осигуряване “Институт по публична администрация.

Скъпи гости бяха почетните членове на Националната асоциация на секретарите на общини в Република България: Васил Панчаров, Габриела Бакалова, Добри Добрев, Зоя Цвяткова, Сезгин Бекир, София Янчева, Татяна Георгиева и Цветан Нанов.

Поздравления към участниците в Общото събрание направиха Силвия Георгиева – изпълнителен директор на НСОРБ, Венцислав Спирдонов – председател на Управителния съвет на НАПОС–РБ, Стоян Цонев - началник на отдел „Бюджетен и проектен контрол“, Министерство на електронното управление, Иван Тодоров, Дирекция „Административно-правно и финансово-стопанско осигуряване “Институт по публична администрация".

Получиха се поздравителни адреси от президента на Република България, партньори и приятели на НАСО РБ – Регионално сдружение на общините „Тракия“, Регионално сдружение на общините „Централна Стара планина“, Сдружение на югозападните общини, Европейски център по законодателство, анализ и усъвършенстване на съдебната практика. Поздравителни адреси постъпиха и от нашите почетни членове Катя Киликчиева и Детелина Николова.

Партньорите споделиха за пореден път удовлетворението си от съвместните дейности с НАСО РБ и значимостта на асоциацията като професионално сдружение в сферата на местните власти.

След проверка на легитимността на членовете и кворума на заседанието се пристъпи към разглеждане и гласуване на точките от приетия дневен ред на ОС.

След церемонията по откриването с много вълнение премина удостояването със звания и отличия на НАСО РБ.

С решение на Общото събрание на НАСО РБ за осъществяване на целите и институционалното укрепване на НАСО РБ, особена активност при предоставяне на услуги за членовете и участие в прояви на Асоциацията през годините и поради оттеглянето от длъжността секретар, със званието „Почетен член на НАСО РБ” беше удостоена: Мина Илиева Илиева -  член на УС от 2012 г. до 2018 г., зам. председател на УС на НАСО РБ от 2016 г. до 2018 г. На Мина Илиева беше връчена и Почетна грамота от НСОРБ за принос в развитието на местното самоуправление.

За дългогодишно, повече от 20 годишно членство и принос в развитието и дейността на Асоциацията, с решение на Общото събрание с Почетна грамота бяха наградени:

1. Антоанета Миткова Костадинова, секретар на Община Червен Бряг, член на НАСО РБ от 2000 г.

2. Валентина Илиева Желева, секретар на Община Долни Чифлик член на НАСО РБ от 1998 г.

3. Венета Атанасова Димитрова, секретар на Община Елхово, член на НАСО РБ от 2001 г.

4. Галина Арсенова Владиславова, секретар на Община Лом, член на НАСО РБ от 2000 г.

5. Гюлтен Исмаилова Еминова, секретар на Община Лозница, член на НАСО РБ от 2001 г.

6. Мариус Тодоров Конов, секретар на Община Монтана, член на НАСО РБ от 2001 г.

7. Мина Илиева Илиева, бивш секретар на Община Велико Търново, член на НАСО РБ от 2000 г.

8. Стойна Манова Малешкова, секретар на Община Брезово, член на НАСО РБ от 2000 г.

9. Фатме Сюлейманова Хасан, секретар на Община Каолиново, член на НАСО РБ от 2000 г.

10. Хайрие Мехмед Мехмед, секретар на Община Джебел, член на НАСО РБ от 2000 г.

11. Халиме Мехмедова Добруджан, секретар на Община Завет, член на НАСО РБ от 2000 г.

12. Цветомира Георгиева Йорданова, секретар на Община Якимово, член на НАСО РБ от 2000 г.

След отличаване на настоящите членове, които имат дългогодишен принос в развитието и дейността на Асоциацията, Тържественото Общо събрание продължи с втора точка от Дневния ред, а именно бъдещето на НАСО РБ - приемането на нови членове.

С Решение на XXXII ОС на НАСО РБ, за нови членове на Асоциацията бяха приети:

1. Албена Якова Ангелова – секретар на Община Ново село

2. Биляна Бисерова Ралчева – секретар на Община Долни Дъбник

3. Милена Венкова Кукова – секретар на Район „Аспарухово“, Община Варна

4. Розалия Христова Стефанова – секретар на Община Велико Търново

5. Янко Красимиров Костадинов – секретар на Община Созопол

Следващата точка от дневен ред беше не по-малко емоционална. Участниците в събитието имаха възможност да проследят развитието на функцията на секретаря от миналото до днес през различни документи, през погледа на бившите председатели на Управителния съвет на НАСО РБ, както и на настоящи и бивши членове на Асоциацията.

Излъчено беше кратко интервю с петте бивши председатели на Управителния съвет на НАСО РБ или както беше кръстено това видео: Пет отговора на петте.

Чрез излъчената видео визитка беше направено ревю на изминалите 25 години, припомниха се мисията на Националната асоциация на секретарите на общини в Република България и какви са целите, които всички членове продължават да споделят и към настоящия момент.

След постиженията и поводите за гордост от миналото и настоящето,  по нестандартен начин членовете, чрез отговори на въпроси, пуснати в Кутия на бъдещето, очертаха предстоящите предизвикателства и желаната визия за бъдещето на Асоциацията, за която те мечтаят, за която биха работили.

Отбелязването на 25 години от учредяването на НАСО РБ завърши с тържествена вечеря, с изненади и подаръци, а участието в програмата на Камино бенд и специалния гост Виктор Калев донесе на всички много приятни емоции.