Новите управителни органи на НАСО РБ с мандат 2010 – 2012 г.

В резултат от гласуването, участниците в ХVІІ-то ОС избраха следните колеги:

С Решение № 11 от Протокола от ХVІІ-то ОС на НАСО РБ от 15.04.2010 г.

Членове на Управителния съвет на НАСО РБ:

 

1.   Валентин Венков – Русе

2.   Валери Симеонов – Търговище

3.   Весела Начева-Кръстева – р-н „Изгрев”, СО

4.   Иванела Андреева – Видин

5.   Маргарита Корчева – Горна Оряховица

6.   Петър Харадинов – Смолян

7.   Петя Курдова – Сливен

8.   Румен Русев – Добрич

9.   Сезгин Бекир – Кърджали

10. София Янчева-Олева – Благоевград

11. Теодора Добрева – Белослав

 

След провеждане на първото заседание на УС на НАСО РБ, с удоволствие искам официално да Ви информирам, че членовете на новоизбрания УС избраха за Председател на УС на НАСО РБ г-жа София Венчова Янчева-Олева – секретар на община Благоевград.

 /Решение № 1 от Протокол № 1 на УС на НАСО РБ, 15.04.2010 г./

С Решение № 12 от Протокола от ХVІІ-то ОС на НАСО РБ от 15.04.2010 г.

Членове на Контролния съвет на НАСО РБ:

1.      Георги Крумов – Медковец

2.      Лилия Христова – р-н „Лозенец”, СО

3.      Недялка Чакова – Първомай

4.      Николинка Горова – Стара Загора

5.      Танер Хаккъ – Главиница

След провеждане на първото заседание на КС на НАСО РБ, с удоволствие искам официално да Ви информирам, че членовете на новоизбрания КС избраха за Председател на КС на НАСО РБ г-жа Лилия Христова – секретар на р-н „Лозенец”, СО.

/Решение № 1 от Протокол № 1 на КС на НАСО РБ, 15.04.2010 г./ 

Този избор не е случаен! Колегите са показали, през годините, висок професионализъм, като секретари на общини и районни администрации и силно ангажирана позиция, като активни членове на НАСО РБ, което е определило и вота на участниците в ОС!

Честито! Очакваме от членовете на управителните органи активна и далновидна работа, за доброто на членовете на НАСО РБ и техните общини и граждани!

Facebook

SFbBox by website

logo title


sar
  Logo IPPM 2022