Успешно приключи ХХІІІ Общо събрание на НАСО РБ

Успешно приключи ХХІІІ Общо събрание на НАСО РБ

На 16 април 2015 г. в конферентната зала на хотел „Севастократор”, с. Арбанаси, община Велико Търново се проведе ХХІІІ Общо събрание на НАСО РБ, последно за този мандат на местните власти.

За участие в ХХІІІ ОС бяха подали заявки за участие над 90 секретари на общини/райони – членове и кандидат-членове на НАСО РБ. Заедно с гостите, броят на всички участници надхвърли 120.

Като гости на форума присъстваха представители на централни институции и ведомства, партньорски организации, фирми и бивши членове - приятели на асоциацията.

Поздрави и приветствия поднесоха инж. Даниел Панов – кмет на община Велико Търново – символичен домакин на проявата, г-н Георги Манлиев – Изпълнителен директор на ИПА, г-жа Олга Чернева, Председател на УС на Професионалното обединение на държавните служители /ПОДС/, както и от колегата Сезгин Бекир, Зам. председател на УС на НАСО РБ, поради невъзможността му да участва лично в заседанието на ОС. Единодушно бе мнението на партньорите, споделяно неведнъж - НАСО РБ е най-значимото професионално сдружение в сферата на местните власти, което, съвместно с другите партньори, работи за силно, отговорно и на високо професионално ниво местно самоуправление.

Поздравителни адреси бяха получени от НСОРБ, РАО „Тракия” и СЮЗО.

„Приемане на нови членове” вече се утвърди като първа точка от дневния ред на общите събрания. В Арбанаси бяха приети 22 нови членове, в т.ч. и колегата Емине Ардалиева, секретар на най-новата община Сърница. Този факт е красноречиво доказателство за авторитета на професионалната ни асоциация, изграждан систематично вече повече от 17 години.

В делови порядък бяха обсъдени и приети отчетните документи за 2014 г., бюджета за 2015 г., както и бъдещи дейности на асоциацията.

С коментар и в контекста на отчета на УС, важна информация, свързана с въвеждането на КАО, бе поднесена от г-жа Емилия Александрова, държавен експерт в Дирекция „Модернизация на администрацията” на МС.

След приключване на деловата програма на ОС, презентации направиха:

  • Г-жа Калина Константинова, Съветник към ПК на г-жа Р. Бъчварова, Заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация и министър на вътрешните работи и г-н Петър Коцев, представител на фирма „ТехноЛогика” ЕАД – по проекта на МС по ОПАК „Подобряването на управлението на човешките ресурси чрез усъвършенстване на ЕИСУЧРДА – предпоставка за ефективна администрация”;
  • Г-н Георги Манлиев, Изпълнителен директор на ИПА – по предстоящи обучения и дейности на ИПА, свързани с повишаване на капацитета на служителите в местните администрации, в т.ч. и по КАО.
  • Представители на фирмата „Контрол Процес”, Краков, Полша, в присъствието на г-н Марчин Миколайчик, Съветник, Ръководител отдел „Промоция на търговията и инвестициите” към Посолството на Република Полша у нас – по дейността и инвестициите на фирмата, в т.ч. и в България, в областта на инфраструктурата и опазване на околната среда и водите.
  • Представители на фирмите „Имеон Софтуер” ООД, София и „ЦифроАкт” ЕООД, Плевен – по програмни продукти и софтуерни решения, предназначени и внедрени в много общински администрации.

В края на деня, в неформална обстановка, „на чаша вино”, участници и гости имаха възможността да обменят опит и идеи от взаимен интерес, провокирани от поднесените презентации.

Като паралелни прояви през втория ден на форума бяха организирани и проведени:

  • Работна среща между представителите на МС и САР и управителните органи на НАСО РБ, по тяхна покана. Обсъдени бяха актуални въпроси, свързани както с дейности на асоциацията, така и с напрегнатото професионално ежедневие на секретарите на общини и общинските администрации, в т.ч. стъпките за въвеждане на КАО и др.
  • Културна програма за участниците и гостите на форума, с любезната подкрепа на Община Велико Търново. Много от тях имаха възможността да посетят уникални културно-исторически забележителности, намиращи се на територията на с. Арбанаси. 

Така, с нова информация и впечатления приключи своята работа ХХІІІ Общо събрание на НАСО РБ.

Тук е мястото да отправим нашите искрени благодарности към инж. Даниел Панов, кмет на община Велико Търново, член на УС на НСОРБ и колегата Мина Илиева, член на УС на НАСО РБ за оказаното съдействие по логистиката на проявата и предоставената възможност за безплатно посещение на културно-историческите забележителности в с. Арбанаси. Благодарност и към екипа на х-л „Севастократор” за проявения висок професионализъм и умелото решаване на въпросите, свързани с настаняване и пребиваване на участници и гости, както и по цялостното организиране на отделните дейности на проявата.

Удовлетворени и с не малка доза ентусиазъм, участници и гости се отправиха обратно към родните си места, в очакване на последващите дейности и прояви на НАСО РБ.

На всички желаем успех и ... до нови срещи!

Снимки от ХХІII ОС на НАСО РБ можете да видите от тук

 

Списък на кандидат-членовете на НАСО РБ към АПРИЛ 2015 г.