Уважаеми колеги и приятели,

Имаме удоволствието да Ви поканим за участие в ХХІІІ отчетно Общо събраниена НАСО РБ. То ще се проведе на 16 април 2015 г. /четвъртък/ в хотел „Севастократор” ***, с. Арбанаси, община Велико Търново от 14:00 часа, при следния

 

ДНЕВЕН РЕД :

 

  1. 1.    Доклад на Мандатната комисия /МК/.
  2. 2.    Приемане на нови членове на НАСО РБ.
  3. 3.    Отчет за работата на УС на НАСО РБ за 2014 г.
  4. 4.    Финансов отчет за 2014 г. и проект на Бюджет на НАСО РБ за 2015 г.
  5. 5.    Отчет за работата на Контролния съвет на НАСО РБ за 2014 г.
  6. 6.    Разни.

 

На 17.04. /петък/ от 9:30 часа участниците, по покана на Община Велико Търново ще посетят уникални културно-исторически забележителности в Арбанаси.

Заповядайте!

Очакваме ви!

Facebook

SFbBox by website

logo title


sar
  Logo IPPM 2022