Успешно приключи отчетно-изборното ХХІV Общо събрание на НАСО РБ

Успешно приключи отчетно-изборното ХХІV Общо събрание на НАСО РБ

На 14 април 2016 г. от 14:00 часа в конферетната зала на хотел „Империал Пловдив Хотел & СПА”, Пловдив се проведе отчетно-изборното ХХІV Общо събрание /ОС/ на Националната Асоциация на Секретарите на Общини в Република България /НАСО РБ/.

За ХХІV ОС бяха заявили своето участие над 100 секретари на общини/райони - членове и кандидат-членове на НАСО РБ. Заедно с гостите, броят на всички участници през първия и втория ден надхвърли 140.

Като гости на форума присъстваха представители на партньорски организации, държавни институции и ведомства, 1 от почетните членове и над 10 бивши членове - приятели на асоциацията. Приветствия поднесоха инж. Иван Тотев, кмет на община Пловдив, символичен домакин на форума, Иво Димов, кмет на община Димитровград, заместник-председател на УС на Националното сдружение на общините в Република България, Павел Иванов, изпълнителен директор на Института по публична администрация, Олга Чернева, председател на УС на Професионалното обединение на държавните служители /ПОДС/. Поздравителни адреси изпратиха много от партньорските организации, институции и почетни членове на НАСО РБ. Единодушно бе мнението на партньорите, споделяно неведнъж - НАСО РБ е най-значимото професионално сдружение в сферата на местните власти, което, благодарение на експертизата на своите членове, съвместно с другите партньори, работи за силно, отговорно и на високо професионално ниво местно самоуправление.

 „Приемане на нови членове” вече се утвърди като първа точка от дневния ред на общите събрания. В Пловдив бяха приети 56 нови членове /виж приложения списък/. Този факт е красноречиво доказателство за авторитета на професионалната ни асоциация, изграждан систематично вече 19-та година!

Тържествено бяха връчени почетни и благодарствени отличия на изявени колеги, допринесли с работата си за организационното и институционално укрепване на асоциацията, както и на такива, проявили активност в дейности и прояви на асоциацията и поради оттегляне от длъжност „Секретар на община/район” /виж приложения списък/. Колегата Соня Христова, бивш секретар на община Ловеч, учредител и бивш Заместник-председател на УС бе удостоена със званието „Почетен член на НАСО РБ”.

В делови порядък бяха обсъдени и приети отчетните документи за 2015 г., бюджета за 2016 г., както и бъдещи дейности на асоциацията.

Съгласно Устава, бе произведен и избор на нови управителни органи на НАСО РБ. Доверието на делегатите на ХХІV ОС спечелиха следните колеги:

Управителен съвет: София Янчева - Благоевград – Председател, Мина Илиева – Велико Търново и Сезгин Бекир - Кърджали – Заместник-председатели и членове: Ангелина Топчиева - Пловдив, Божидар Кънчев - Бургас, Владимир Иванов - Попово, Дарина Колишева - Каварна, Иванка Иванова - Казанлък, Кремена Събева - Карнобат, Мариус Конов - Монтана и Румяна Дъчева - Севлиево.

Контролен съвет: Христо Христозов - Любимец – Председател и членове: Галина Арсенова - Брусарци, Гюлтен Еминова - Лозница, Делян Иванов - Стара Загора и Ивона Кънчева-Савова - Елена.

Нека поздравим колегите с избора им за членове на управителните органи на НАСО РБ и им пожелаем успех в бъдещата работа, за доброто на асоциацията, на секретарите и на техните общини/райони.

В края на деня бяха подписани двустранни меморандуми и договори за партньорство с ПОДС, „Института за управление на програми и проекти” ООД и Сдружение „Европейски център по законодателство...” /ЕЦЗАУСП/. 

В рамките на паралелната проява през втория ден на форума бяха поднесени „Представяне на възможностите на Оперативна програма „Добро управление”, отнасящи се за общините”, както и представяния и дискусии по актуални за секретарите на общини и общинските администрации проблеми. Водещи по отделните теми бяха ръководители и експерти от Кабинета на г-жа Румяна Бъчварова, Заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация, Съвета за административната реформа /САР/ към МС, Дирекция „Модернизация на администрацията” на МС, Института за управление на програми и проекти, Сдружение „Форум граждански участие”, на което НАСО РБ е член и др. Обсъдени бяха и други актуални въпроси, свързани както с дейности на асоциацията, така и с напрегнатото професионално ежедневие на секретарите на общини и общинските администрации.

Част от участниците и гостите, по тяхно желание, имаха възможността да се запознаят с културно-исторически забележителности на Пловдив – Европейска столица на културата`2019, любезно предоставена им от домакините – община Пловдив.

Така, с нови управителни органи, нова информация и впечатления приключи своята работа ХХІV Общо събрание на НАСО РБ.

Тук е мястото да отправим нашите искрени благодарности към община Пловдив и екипа на х-л „Империал Пловдив Хотел & СПА” за проявения висок професионализъм и умелото решаване на въпросите, свързани с логистиката, настаняването и пребиваването на участниците и гостите на форума.

Удовлетворени и с не малка доза ентусиазъм, участниците се отправиха обратно към родните си места, в очакване на последващите дейности и прояви на НАСО РБ.

На всички благодаря за участието!

С пожелания за успех и ... до нови срещи!