Уважаеми колеги и приятели,

Имаме удоволствието да Ви поканим за участие в ХХV отчетно Общо събрание на НАСО РБ. То ще се проведе на 20 април 2017 г. /четвъртък/ в хотел „Аугуста” ***, гр. Хисаря от 14:00 часа, при следния

ДНЕВЕН РЕД :

  1. Доклад на Мандатната комисия /МК/.
  2. Приемане на нови членове на НАСО РБ.
  3. Отчет за работата на УС на НАСО РБ за 2016 г.
  4. Финансов отчет за 2016 г. и Проект на бюджет за 2017 г.
  5. Отчет за работата на Контролния съвет /КС/ на НАСО РБ за 2016 г.
  6. Изменение и допълнение на Устава и Правилника на НАСО РБ.
  7. Разни.

На 21.04.2017 г. /петък/ от 9:30 часа, като паралелна проява, ще се проведе информационна среща – презентация на следните теми:

  • Дигитализация и управление на архивни фондове – необходима крачка по пътя към електронно управление.
  • Интегрирана система за превенция от бедствия и реакция при кризи.
  • Системи за видеонаблюдение и сигурна градска среда.

Заповядайте!

Очакваме ви!

Facebook

SFbBox by website

logo title


sar
  Logo IPPM 2022