На 20 април 2017 г. в конферетната зала на хотел „Аугуста” ***, гр. Хисаря се проведе ХХV Общо събрание /ОС/ на Националната Асоциация на Секретарите на Общини в Република България /НАСО РБ/.

В делови порядък бяха приети нови членове на Асоциацията, обсъдиха и приеха отчетните документи за 2016 г., както и основните дейности и бюджета за 2017 г. Приеха се и промени в Устава и Правилника на Асоциацията.

 

Като паралелна проява на форума беше участието на фирма Лирекс БГ /основен спонсор/ с презентация на теми:

  • Дигитализация и управление на архивни фондове – необходима крачка по пътя към електронно управление;
  • Интегрирана система за превенция от бедствия и реакция при кризи;
  • Системи за видеонаблюдение и сигурна градска среда;

На форума свои продукти и услуги представиха още няколко фирми – «Сиско Системи», «Ксерокс България», «Теза» ЕООД, «Търговска банка Д» АД, «Балтов Консулт», АБТТА.

За ХХV ОС бяха заявили своето участие над 100 секретари на общини/райони - членове и кандидат-членове на НАСО РБ.

Официални гости на форума бяха:

Цвета Тимева,  Секретар по регионално развитие на Президента на Р България;

Николай Копринков – съветник на Президента по вътрешна политика и гражданско общество;

Любен Дичев, Заместник - министър на Министерство на Регионалното развитие и благоустройството;

Емилия Александрова, държавен експерт в дирекция „Модернизация на администрацията”, Министерски съвет; 

Като гости на форума присъстваха и представители на партньорски организации, държавни институции и ведомства, други ръководители и експерти от общински администрации, бивши членове на НАСО РБ.

Приветствия поднесоха инж. Пенка Дойкова, кмет на община Хисаря, символичен домакин на форума, Цвета Тимева, Секретар по регионално развитие на Президента на Р България; Любен Дичев, Заместник - министър на Министерство на Регионалното развитие и благоустройството, Мариана Николова - ръководител екип „Административно, финансово управление” в НСОРБ, Делян Дамяновски - изпълнителен директор на НАПОС РБ.

Поздравителни адреси изпратиха много от партньорските организации, институции и почетни членове на НАСО РБ. Единодушно бе мнението на партньорите, споделяно неведнъж - НАСО РБ е най-значимото професионално сдружение в сферата на местните власти, което, благодарение на експертизата на своите членове, съвместно с другите партньори, работи за силно, отговорно и на високо професионално ниво местно самоуправление.

„Приемане на нови членове” вече се утвърди като първа точка от дневния ред на общите събрания. В Хисаря бяха приети 16 нови членове. Желанието за членство в Асоциацията е красноречиво доказателство за авторитета на професионалната ни асоциация, изграждан систематично вече 20 години!

По време на форума се представиха от Емилия Александрова, държавен експерт в дирекция „Модернизация на администрацията” на Министерски съвет, предстоящите приоритети на Изпълнителната власт,  свързани с държавната политика за „Управление на качеството” в държавната администрация. Част от участниците и гостите, по тяхно желание, имаха възможността да се запознаят с културно-историческите забележителности на Хисаря, любезно предоставена им от домакините – община Хисаря.

Така, с направените демократични промени в нормативните документи на Асоциацията, обещания от УС за бъдещи стъпки към безвъзмездно предоставяне помещение за офис в гр. София, много нова информация и впечатления приключи своята работа ХХV Общо събрание на НАСО РБ.

Тук е мястото да отправим нашите искрени благодарности към община Хисаря и екипа на х-л „Аугуста” за проявения висок професионализъм и любезно домакинство на форума.

Удовлетворени и с не малка доза ентусиазъм, участниците очакват последващите дейности и прояви на НАСО РБ.

На всички благодарим за участието!                                                                                    

С пожелания за успех и още нови полезни срещи!

Наталия Христова

Изпълнителен директор на НАСО РБ

Facebook

SFbBox by website

logo title


sar
  Logo IPPM 2022