Уважаеми колеги и приятели,

Имаме удоволствието да Ви поканим за участие в Отчетно-изборното ХХVІІ Общо събрание на НАСО РБ. То ще се проведе на 19 април 2018 г. /четвъртък/ в хотел „Санкт Петербург” ****, гр. Пловдив от 14:00 часа, при следния

ДНЕВЕН РЕД :

1. Доклад на Мандатната комисия /МК/.

2. Приемане на нови членове на НАСО РБ.

3. Отчет за работата на УС на НАСО РБ за 2017 г.

4. Финансов отчет за 2017 г. и Проект на бюджет за 2018 г.

5. Отчет за работата на Контролния съвет /КС/ на НАСО РБ за 2017 г.

6. Избор на Управителен съвет и Контролен съвет на НАСО РБ.

7. Разни.

На 20.04.2018 г. /петък/ от 9:30 часа като паралелна проява ще се проведе обучение на тема: „Общ регламент за защита на личните данни – нови моменти и практически насоки” /GDRP/, с лектори от Комисия за защита на личните данни.

Заповядайте!

Очакваме ви!

Facebook

SFbBox by website

logo title


sar
  Logo IPPM 2022