С Решение № 22 от 06.03.2019 г. на Управителния съвет е свикано редовното ХХVIII Общо събрание /ОС/ на НАСО РБ, което ще се проведе на 18 април 2019 г. /четвъртък/ в конферентната зала на „Империал Пловдив Хотел & СПА” ****, гр. Пловдив от 14:00 часа, при следния

ДНЕВЕН РЕД :

1. Приемане на доклад за дейността на НАСО РБ и отчет на УС за 2018 г.

2. Приемане на отчет за изпълнение на бюджет 2018 г.

3. Приемане на отчет за дейността на КС за 2018 г.

4. Приемане на бюджет на НАСО РБ за 2019 г. и делегиране на УС на права да извършва компесаторни промени между утвърдените разходи в рамките на една дейност или от една дейност в друга, без да изменя общия размер на разходите.

5. Приемане на нови членове на НАСО РБ.

6. Разни

На 19.04.2019 г. /петък/ от 9:30 часа се предвижда да се проведе информационна среща с представители на ДАЕУ и ЦИК. Програмата за събитието е в процес на уточняване.

Facebook

SFbBox by website

logo title


sar
  Logo IPPM 2022