Уважаеми колеги и приятели,

Имаме удоволствието да Ви поканим за участие в отчетно-изборното ХХIX Общо събрание /ОС/ на НАСО РБ. Заседанието на ХХIX ОС ще се проведе на 02 април 2020 г. /четвъртък/ в Конферентна зала „Аугуста“ на Аугуста SPA хотел, гр. Хисаря от 14:00 часа, при следния

ДНЕВЕН РЕД :

1. Приемане на нови членове на НАСО РБ.

2. Приемане на доклад за дейността на НАСО РБ и отчет на УС за 2019 г.

3. Приемане на отчет за дейността на КС за 2019 г.

4. Приемане на финансов отчет и отчет за изпълнение на бюджет 2019 г.

5. Приемане на бюджет на НАСО РБ за 2020 г. и делегиране на УС на права да извършва компесаторни промени между утвърдените разходи в рамките на една дейност или от една дейност в друга, без да изменя общия размер на разходите.

6.  Удостояване със звания и отличия на НАСО РБ.

7. Попълване състава на органите на НАСО РБ за мандат 2018-2022 година - освобождаване и избор на членове на УС и КС, избор на председател на УС на НАСО РБ.

8. Разни.

Заповядайте!

Очакваме Ви!

Facebook

SFbBox by website

logo title


sar
  Logo IPPM 2022