Уважаеми колеги,

Днес,  13.03.2020 г., без да бъде провеждано присъствено заседание, чрез гласуване по електронен път, във връзка със създалата се обстановка в страната, свързана с разпространението на COVID-19 и превантивните мерки за ограничаване на разпространението на инфекцията, препоръките на Министерство на здравеопазването и Националния оперативен щаб за предотвратяване разпространението на COVID-19, обявеното с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание на Република България извънредно положение в страната и свързаните с него мерки за ограничаване на пътуванията, провеждането на заседанията, работните групи и други прояви, УС на НАСО РБ взе следното

РЕШЕНИЕ:

Отменя провеждането на ХХIX отчетно-изборно Общо събрание на НАСО РБ, свикано с Решение на УС от 13.02.2020 г., на 02.04.2020 г., от 14:00 часа, в конферентна зала „Аугуста“ на Аугуста SPA хотел, гр. Хисаря.
 
За новата дата, на която ще се проведе ХХIX отчетно-изборно Общо събрание на НАСО РБ ще бъдете своевременно уведомени.
 
Бъдете здрави и лека работа!

Facebook

SFbBox by website

logo title


sar
  Logo IPPM 2022