Покана за ХХXI отчетно-изборно Общо събрание на НАСО РБ

Покана за ХХXI отчетно-изборно Общо събрание на НАСО РБ

Уважаеми членове на НАСО РБ,

Имаме удоволствието да Ви поканим за участие в редовното отчетно-изборно ХХXI Общо събрание /ОС/ на НАСО РБ, което ще се проведе от 14.00 ч. на 12 май 2022 г. /четвъртък/, в гр. Стара Загора, конферентна зала в хотел „Мериан Палас“, при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Приемане на нови членове на НАСО РБ.

2. Приемане на доклад за дейността на НАСО РБ и отчет на УС за 2021 г.

3. Приемане на отчет за дейността на КС за 2021 г.

4. Приемане на финансов отчет и отчет за изпълнение на бюджет 2021 г.

5. Приемане на бюджет на НАСО РБ за 2022 г. и делегиране на УС на права да извършва компенсирани промени между утвърдените разходи в рамките на една дейност или от една дейност в друга, без да изменя общия размер на разходите.

6. Избор на председател на УС на НАСО РБ и членове на органите на НАСО РБ /УС и КС/ за мандат 2022-2026 година.

7. Разни.

Заповядайте!

Очакваме Ви!