На 21 февруари 2018 г. ще се проведе дванадесето редовно разширено заседание на УС на НАСО РБ. Работната сесия е от 15:00 часа в заседателната зала, при следния

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД :

1. Преглед на изпълнението на решенията на УС от Протокол 14, Поморие.

2. Подготвителни дейности и процедури по повод  ХХVII Отчетно-изборно ОС на НАСО РБ.

3. Организиране на обучение за секретари на общини от НАСО РБ.

4. Разни.

Facebook

SFbBox by website

logo title


sar
  Logo IPPM 2022