На 21 февруари 2018 г. ще се проведе дванадесето редовно разширено заседание на УС на НАСО РБ. Работната сесия е от 15:00 часа в заседателната зала, при следния

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД :

1. Преглед на изпълнението на решенията на УС от Протокол 14, Поморие.

2. Подготвителни дейности и процедури по повод  ХХVII Отчетно-изборно ОС на НАСО РБ.

3. Организиране на обучение за секретари на общини от НАСО РБ.

4. Разни.

Търси

Език

Facebook

SFbBox by website

logo title


sar
Logo IPPM 2018

Фирми - Партньори

 

lirex


 d bank


baltov